Работещи в сферата на културата и изкуството излизат на протест

Държавна опера Стара Загора се присъединява към протеста на своите колеги от библиотеките и музеите, който ще се проведе на 24 ноември от 12 часа на площадката пред входа на Регионална библиотека ”Захарий Княжески”.

Гледайте видео от събитието!

Служителите в Държавна опера Стара Загора ще подкрепят колегите си, защото искания на работещите в сферата на културата са едни и същи.

„Ние искаме не просто по-високи възнаграждения. Искаме зачитане, уважение и извеждане на културата и образованието като приоритети на тази държавата, която в условията на вече 26 години демокрация не можа да определи своя път и приоритети. Няма оцеляване и спасение без образова, културен, знаещ и мислещ народ – деца, млади хора и възрастни. Нещо, което политическата ни класа е очевидно, че желае - за да няма насреща си съдник, да няма критичен дух. Да продължат младите и мислещите и недоволните от настоящето статукво хора да се преселват в чужбина и там да търсят образование, работа и реализация. Да продължи агонията с финансирането на културните институти от едно Министерство, което води рестриктивна, а не подкрепяща политика срещу собствените си хора – артистите на тази страна, музейните и библиотечни работници, работещите в галериии и читалища.

На Федеративния съвет на КТ ”Подкрепа”, Национална федерация „Култура”, проведен на 11 ноември 2015 г., беше взето решение за организиране на протест на работещите в музеите и галериите, читалищата и библиотеките, музикално–сценичните изкуства, театрите, българска национална филмотека, под надслов: Стига мизерия! Стига лъжи! За достойни доходи! Животът ни трябва да се промени! Нашият Ден на недоволството е и заради това, че работещите в областта на културата отново са забравени в Проектобюджет 2016 г. Това няма да е последното ни действие- на 10 декември ще подкрепим протеста на нашите колеги от Народна библиотека ”Кирил и Методий”, а от януари ще имаме готовност да влезем в процедура на преговори и ефективни стачни действия” - се казва в декларацията.

speakers

infoz autor www.infoz.bg (по информация на КТ "Подкрепа" в Държавна опера Стара Загора)

На подобна тема