Прекратява се сутрешният шум от събирането на битовите отпадъци в Стара Загора

Битовите отпадъци от контейнерите в Стара Загора ще се извозват в следобедните часове на деня, а не както досега рано сутрин. Промяната се прави след предложения на граждани за промяна на началния час за сметоизвозването.

Сметсъбиране и сметоизвозванеТя е свързана със сравнително големия шум, който създават машините на сметосъбиращата фирма "Зауба", които извършваха по-големия обем от почистващата дейност на територията на града в часовете между 5 и 7 часа сутрин. Новият график влиза от 1 декември 2015 г. Сметоизвозването във всички райони на града ще става ежедневно от 16:00 часа, съобщават от общинската администрация. С това няма да се смущава сънят на хората. Неудобство може да се появи ако сметосъбиращите машини се забавят и графикът им продължи след 17 часа, когато уличното движение в Стара Загора става натоварено, заради края на работното време.

infoz autor  www.infoz.bg

Теми: