Общински съвет Стара Загора

Общинският съвет на Стара Загора прие нова структура на общинската администрация

Общинският съвет на Стара Загора прие нова структура на общинската администрация. Кметът Живко Тодоров ще има през новия мандат четвърти замeстник-кмет. По време на третото заседание на местния парламент не беше обявено името му.

Председателят на Общинския съвет Емил Христов и кметът на Стара Загора Живко ТодоровПредстои да бъде назначен от кмета. Увеличаването на заместник-кметовете е продиктувано от големия обем и разнородни дейности на администрацията, както и от необходимостта от осъществяване на пряк контрол от страна на ръководството на Общината.

Ресорите на зам.-кметове са следните:

  • "Общинска собственост, стопанска политика, спорт и туризъм"
  • "Устройство на територията, строителство и инвестиции"
  • "Транспорт, обществен ред, екология и чистота"
  • "Хуманитарни дейности

Според новата структура на общинската администрация главният архитект ще бъде директно подчинен на кмета. Числеността на общинската администрация се увеличава с 13 щата и включва общо 350 души. Запазва се броят на дирекциите, на отделите и секторите, като се извършва вътрешна реорганизация.

Преди началото на заседанието на Общинския съвет на 26 ноември, кметът Живко Тодоров оттегли от дневния ред предложенията, свързани с продажба на имоти в кв. "Лозенец" и село Хрищени.

obshtinski savet stara zagora 03

obshtinski savet stara zagora 01

infoz autor Венета Асенова | www.infoz.bg

На подобна тема