Община Стара Загора ще представи проектната си готовност за новия програмен период

Община Стара Загора е готова с инвестиционни проекти за подобряване на градската среда, социалната, образователната и културната инфраструктура за новия програмен период на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020".

Председателят на Общинския съвет Емил Христов и кметът на Стара Загора Живко ТодоровОбщинската администрация изпълни проект “Създаване на проектна готовност за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие“ за периода 2014 - 2020 г.”, по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „В подкрепа за следващия програмен период“. На 27 ноември 2015 г. от 11:00 часа в зала 2 ще се проведе заключителната пресконференция по проекта.

Дейностите по проекта осигуриха изготвяне на работни инвестиционни проекти за обекти, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Изготвени са проекти за инвестиционен приоритет „Градска среда“, „Социална инфраструктура“, „Образователна инфраструктура“, „Културна инфраструктура“. С реализацията на проекта ще се обнови изцяло пешеходната зона на бул. „Цар Симеон Велики“, с нова настилка, тротоари, дървесна растителност, отводняване, градско обзавеждане. Ще се реконструира площадното пространство и ще се създаде достъпна архитектурна среда.

Ще бъдат възстановени зоните за обществен отдих - паркове, зелени площи, градини, включително реконструкция на фонтани, на настилката и алейната мрежа, на растителността, изграждане на поливна система, на система за видеонаблюдение и охрана, на велосипедни пътеки, оформяне на кътове, обновяване на детски площадки, енергоспестяващо градинско осветление.

Ще бъде извършена реконструкция и рехабилитация на улици - пътно платно, тротоари, обновяване на зелена система, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, предвиждане на велоалеи. Създадени са проекти и за благоустрояване на междублокови пространства и изграждане на спортни площадки.

Включен е и основен ремонт, рехабилитация и прилагане на мерки за енергийна ефективност на СОУ „Железник“, ГПЧЕ „Ромен Ролан“, ОДЗ № 1 „Звънче“, ОДЗ № 58 „Звездица“.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Община Стара Загора)

На подобна тема