Община Стара Загора ще разчита на 52 млн. лева по оперативна програма "Региони в растеж"

Благоустрояването на Стара Загора ще продължи и през 2016 година, предвижда проектобюджетът на общината, който беше публично обсъден в зала „П.Р. Славейков".

На представянето присъстваха заместник-кметовете Йордан Николов, Янчо Калоянов и Иванка Сотирова, общински съветници, граждани и представители на културни институти, браншови и неправителствени организации.

Проектът за бюджет на община Стара Загора за 2016 година е в размер на 95,2 млн. лв., от които 48,6 млн. лв. са приходите за делегирани държавни дейности, а очакваните приходи за местни дейности са 46,6 млн. лв. Предвиденият текущ бюджет на общината е над 85, 8 млн. лв., а капиталовият бюджет за следващата година е малко над 9 млн.лв., съобщи главният финансист Цанка Ганева. Общинската администрация на кмета Живко Тодоров не предвижда увеличение на местните данъци и такси, запазват размера си и цените на услугите. По думите на гл.финансист, за реализацията на проекти през новия програмен период 2014 – 2020 г., Община Стара Загора ще разчита и на 52 млн.лв. от оперативна програма „Региони в растеж“.

Обществено обсъжданеПо време на публичното обсъждане снощи стана ясно, че в инвестиционната програма на Община Стара Загора за 2016 година са включени ремонти на физкултурните салони на ОУ „Георги Райчев“, XIII-то ОУ „Св. П. Хилендарски“ и XI ОУ „ Николай Лилиев“ и цялостни ремонти за енергийна ефективност на СОУ „Христо Ботев“ и ЦДГ № 2 „Зорница“. Ще се финансира и изграждането на ул. „Петкана Захариева“, която да осъществява връзка към СОУ „Железник“.

Ще бъде изготвен инвестиционен работен проект за реконструкция на ул. „Капитан Петко войвода“ – южно от бул. „Цар Симеон Велики“, с цел разширение на улицата и обособяване на три ленти за движение – две в направление „юг-север“ и една – „север-юг“. Предвижда се изготвяне на проект за изграждане на закрит пазар, с остъклени метални конструкции, на мястото на сегашния Руски пазар.

През 2016 г. ще се проектира и продължението на запад на ул. „Христо Ботев“, с цел изпълнение на транспортната схема на Стара Загора. С проектното решение ще се осъществи връзката между ул. „Одринска епопея“ и ул. „Капитан Петко войвода“, което максимално ще облекчи трафика в направление „изток-запад“. Ще се проектират две ленти за движение с прилежащи тротоари.

Предвидено е изпълнение на проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за зала по борба“. Предстои обявяване на конкурс за проект на многофункционална спортна зала, която ще се изгради на част от терена в новоизградения парк в кв. „Казански“. Тя ще обединява функции на спортно съоръжение, концертна зала и място за множество социални прояви и мероприятия.

Ще бъде проведен конкурс за обновяване и модернизация на концертната зала в Синдикалния дом, който ще включва основен ремонт, привеждане към съвременни противопожарни норми, акустика, озвучителна техника, художествено осветление и оборудване. Ще бъдат изградени климатизация, вентилация и отопление.

Ще се проектират 40 дка зона за спортни дейности и отдих на територията на бившия Военен терен, южно от вече изградения парк. Провежда се процедура по прехвърляне на собствеността от Министерство на отбраната към Община Стара Загора.

По време на публичното обсъждане снощи се поставиха въпроси и предложения, свързани със средствата за селата, промяна в транспортната схема и облекчаване на трафика, инфраструктурата и жилищното строителство.

Едно от предложенията бе за продължаване на бул. „Славянски" до кръстовището за Старозагорските минерални бани. Предложи се поставянето на три светофара на ул. „Ген. Гурко", в отсечката от 5-о ОУ, до бул. „Св. Патриарх Евтимий", за да се използват равностойно улиците „Ген. Гурко" и „Хр. Ботев". Общински съветници предложиха изработването на план за застрояване на Старозагорските минерални бани и на района около Дома на инвалида, сградата на метрологията да се проектира за социални жилища и др.

Направените предложения ще бъдат разгледани и проектът за Бюджет 2016 ще бъде предложен за гласуване в Общински съвет Стара Загора.

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема