В Стара Загора се провежда кампания срещу езика на омразата

В Международния младежки център в Стара Загора се провежда двудневна международна конференция под наслов "Кампанията „Език без омраза“ - инструмент за борба срещу нетолерантността". Тя e инициирана и се ръководи от Съвета на Европа и се реализира в държавите членки на ЕС.

Кампанията е насочена срещу езика на омразата онлайн във всичките му форми и се фокусира върху обучение за човешките права, върху младежкото участие и медийната грамотност. Целта ѝ е да предотврати расизма и дискриминацията във всичките им форми.

Иванка Сотирова„Езикът на омразата е един от съществените поводи, събуждащи противопоставянето в обществото. За появата на езика на омраза най-напред отговорни са родителите, след това всички обществени институции, от най-ранна детска възраст. Важно е да се говори за това, защото поражда негативни проявления върху формирането на цялостната психология и поведение на всички нас“ - отбеляза в приветствието си към гостите зам.-кметът на Стара Загора Иванка Сотирова.

„В съзвучие със събитията в Европа, днес темата е още по-актуална. Възможността да се говори и посланията, които ще се обсъдят и предложенията, които ще се направят утре, са повод за въздействие и положителен ефект" - каза още Сотирова. Тя припомни за предшестващо съвещание в Страсбург, отчело недотам добрия резултат от кампанията „Не на омразата“ и очерта случващото се в Европа като последица от провалените усилия в тази насока.

„Езикът на омразата се разпространява бързо и лесно чрез интернет и социалните медии като Фейсбук и Туитър и достига до много хора и става все по-видим. Проучване на Съвета на Европа сочи, че 78% от младите хора в Европа ежедневно се срещат с реч на омразата в онлайн пространството. Той обикновено е насочен към малцинствата - ромите, имигрантите, хората в неравностойно положение, хомосексуалните или жените, особено ангажираните в политиката или обществения дебат“ - обяви посланикът на Кралство Норвегия Гюру Катарина Викьор, която за втори път идва в Младежкия център.

Катарина Викьор„Когато говорим за ограничаването на речта на омразата, не трябва да смятаме, че нарушаваме свободата на словото. То не ни дава право да нарушаваме правата на другите" - добави тя. По думите ѝ, Норвегия е от държавите, които имат опит с борбата с езика и престъпленията на омразата. Дипломатът определи като отворен дебатът за това как да интегрираме идващите в Европа хора от други държави, да ограничим езика на омразата и как да представяме европейските ценности пред тях.

Гости на събитието са Денис Дурмис – експерт към Съвета на Европа, Лора Любенова – член на борда на Европейски младежки Форум, представители на Министерството на младежта и спорта. Участници са представители на младежките центрове в Пловдив, Враца и Добрич, както и доброволци към Ресурсния център – Стара Загора от Германия, Испания, Латвия и Армения.

Участниците днес обсъждат резултатите от кампанията „Език без омраза“ на европейско ниво и добрите практики за осъществяването ѝ в държавите-членки на Европейския съюз. Във втория ден ще се проведе работа по групи за формулиране на препоръки и предложения относно провеждането на бъдещи политики, свързани с кампанията NO HATE SPEECH на местно и национално ниво.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Община Стара Загора)

Теми:

На подобна тема