Административен съд - Стара Загора не направи промени в групата съветници от Реформаторски блок

Няма да има промени в състава на групата на Реформаторския блок в Общинския съвет в Стара Загора. Четиримата съветници са: Румен Стефанов Димитров, Юсни Мемиш Ибрям, Николай Иванов Овчаров и Румен Колев Ройдев.

Решението е на съдебен състав на Административен съд - Стара Загора и с него се потвърждава решението на Общинската избирателна комисия за избор на общински съветници в Стара Загора на местните избори на 25 октомври 2015 г. Това стана въпреки откритата от Общинската избирателна комисия в деня след изборите техническа грешка, която отнема три преференциални гласа от Милко Чанков (4-ти в листата на Реформаторски блок) и ги регистрира на кандидата под номер 3.

Делото беше образувано по жалби на кандидати за общински съветници от различни политически сили. Съдът постанови ръчно преброяване на бюлетините, подадени само за Реформаторския блок.

В мотивите си съдът посочва, че с оглед констатираните несъответствия с оспорените протоколи на секционни избирателни комисии, изразяващи се в неправилно посочен брой преференции, се налага извод, че са допуснати нарушения при установяването и отчитането на резултатите от гласуването с предпочитания.

„Неправилното определяне на броя на преференциите за кандидати на коалиция Реформаторски блок се отразява на общия брой на получените гласове за кандидатите. По същество обаче не се отразява на обявения с оспореното решение на ОИК Стара Загора избор на конкретните общински съветници от коалицията. Неправилното отчитане на валидни преференции, подадени за всеки от кандидатите, има за последица единствено невярно отчитане на броя на валидните гласове, които са получили обявените за избрани за общински съветници в Община Стара Загора. Но това обстоятелство не влиза в противоречие с обжалваното решение на ОИК Стара Загора, тъй като при правилно отчитане на валидните предпочитания отново четиримата кандидати получават най-много от тях и се смятат за избрани, съгласно разпоредбите на чл. 454 и на 437, ал. 5 от Изборния кодекс. Останалите оплаквания в жалбите за допуснати нарушения в хода на изборния процес съдът счита за неоснователни” - гласи решението на Административен съд - Стара Загора.

Така Административен съд - Стара Загора потвърди, че няма да има промени в състава на групата на Реформаторския блок в Общинския съвет в Стара Загора - Румен Стефанов Димитров, Юсни Мемиш Ибрям, Николай Иванов Овчаров и Румен Колев Ройдев.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

administrativen sad stara zagora

infoz autor www.infoz.bg

Теми:

Най-четеното от последните дни