Университетската болница в Стара Загора се превръща във водеща в Югоизточна България

УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" в Стара Загора успя да се стабилизира през 2015 г. Задълженията в размер на 25,4 млн. лева задължения към 2014 г., в момента са сведени 22,4 млн. лева.

Това съобщи пред журналисти изпълнителният директор на здравното заведение доц. д-р Йовчо Йовчев. Ръководството на болницата отчете дейността си през първата година от своето управление. В пресконференцията участваха още председателят на Съвета на директорите Светла Карастоянова и зам.-директорът д-р Живко Желязков.

В резултат на предоговаряне на договори и строги мерки,през последните дванадесет месеца са реализирани икономии в размер на 2,405 млн. лева. Чувствително са намалели разходите за лекарства и консумативи, както и за ток и вода.

"Все още не са изплатени на всички 60% от заплатите за март, но сумите ще бъдат преведени през първото тримесечие на 2016 г." - увери доц. Йовчев.

Университетската болница е подала заявление до Министерството на здравеопазването за разширяване на медицинските дейности в звената, които са с трето ниво на компетентност. "Това ще превърне болницата във водеща в Югоизточна България" - каза още изпълнителният директор.

През годината здравното заведение изпълни успешно проект за изграждане на Високотехнологичен център за ранна диагностика на онкологични заболявания". В неговите рамки болницата получи оборудване на стойност 5,2 млн. лева, финансирано по оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г.". То включва лапароскопска апаратура, скенер и модерен ядрено-магнитен резонанс. Напълно обновена е и Централната стерилизация.

"От началото на 2016 г. на видни места в Университетска болница ще бъдат обявени телефоните на ръководството на здравното заведение за подаване на жалби от граждани. Ще бъдат определени и приемни дни" - съобщи доц. Йовчев.

В УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" в Стара Загора работят общо 1123 души. През 2015 г. през болницата са преминали лечение около 27 000 пациенти, като 25% от тях са от други области в страната. През годината в болницата са назначени 14 лекари-специалисти, 20 новозавършили медицина и 15 специализанти.

През 2016 г. ще бъдат направени структурни промени и се очаква повишаване на заплатите.

stara zagora

infoz autor Венета Асенова | www.infoz.bg

Теми: