Тракийски университет

Тракийски университет въвежда прием на документи чрез интернет

Тракийски университет - Стара Загора ще запази без промяна таксите за обучение на студентите и за следващата учебна година. Увеличение от 20 лева ще има само за педагогическите специалности.

Това съобщи ректорът на висшето учебно заведение проф. д-р Иван Въшин на пресконференция, на която представи своя екип.

460 лева за година е най-ниската такса в университета в Стара Загора и тя е за икономическите специалности. Най-скъпо е обучението по хуманна медицина - 950 лева. Запазват се и таксите за кандидатстудентските изпити - 30 лева за първи и 25 лева - за втори изпит.

"Ръководството на Тракийски университет работи активно за въвеждане на прием на документи по електронен път, което ще спести време и средства на кандидатстващите студенти" - съобщи зам.-ректорът по учебната дейност проф. д-р Гюрга Михайлова.

За учебната 2016 - 2017 г. университетът е поискал общо 1711 места държавен прием, което е със 107 повече спрямо предходната година. Една от причините за желаното увеличението на бройките е разкриването на нова специалност "Педагогика на обучението по информационни технологии", по която ще се приемат 30 души. С нея специалностите във висшето учебно заведение в Стара Загора стават 30.

"Подготвяме студентските практики, които се от голяма важност, защото бъдещите висшисти трупат практически опит и получават възнаграждение" - каза още проф. Михайлова.

Тя добави, че се подготвят документи за получаване на акредитация на няколко специалности, които се изучават дистанционно.

"Ръководството на университета подготвя създаването на Център за компетентност, който има за цел да бъдат обединени отделни факултети в направление "Здравеопазване на хората и животните". За целта ще кандидатстваме с проект на стойност 20 млн. лева" - заяви зам.-ректорът проф. д-р Веселина Гаджева.

Тя добави, че по програма "Еразъм +" университетът е подписал договори със САЩ, Япония и Индия и предстои първият обмен на студенти с тези държави.

Новият ръководен екип на Тракийски университет ще кандидатства за финансиране с проекти, насочени към подобряване на материално-техническата база.

infoz autor Венета Асенова | www.infoz.bg

На подобна тема