Локалната система за оповестяване ще бъде тествана на 1 април

На 1 април 2016 г. от 13:00 часа ще бъде тествана локалната система за оповестяване в обект Пласментно-снабдителна база на „Лукойл България" ЕООД, намираща се северно от с. Еленино, община Стара Загора.

Система за оповестяванеСистемата е интегрирана към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Тя се тества два пъти годишно – в първия работен ден на април и октомври в 13:00 часа.

Във връзка с провеждането на тестовете, населението на околните села – Еленино, Християново, Богомилово и Маджерито, както и работещите в близкия до петролната база район, следва да запазят спокойствие при излъчването на акустични сигнали и гласови съобщения за техническа проверка, с цел недопускане на паника.

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема