Предлага се създаване на Национален център за медиация между учебните заведения и бизнеса

Областният управител инж. Георги Ранов и зам.-областният управител Мариана Кръстева участваха в среща между старозагорски работодатели и директори на професионални гимназии, посветена на проблемите на образованието.

Събитието бе организирано от Клуба на работодателя в Стара Загора и Областна администрация.

Идеята за създаване на по-тясна връзка между професионалните училища в областта и бизнеса бе разисквана още миналата година на заседание в Областна администрация за държавния план прием в средните училища в Старозагорска област за учебната 2016/2017 г. Тогава по предложение на Областна администрация и Търговско-промишлена палата - Стара Загора се взе решение да бъде проведена анкета сред работодателите от региона, в която те да декларират нуждите си от кадри през следващите 5 - 10 години, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация.

Среща на Клуба на работодателитеНа срещата между бизнеса и директорите на професионални гимназии снощи бе представена нова полезна идея на Клуба на работодателя и Областна администрация – създаване на Национален център за медиация между средните и висши учебни заведения и работодателите. Целта на този център е да се направи по-ефективно партнирането между бизнеса и образователните институции и да бъде намален недостигът от специалисти в много от сферите на българската икономика. В дискусията, която продължи повече от два часа, стана ясно, че много от фирмите имат желание да предоставят  базата си за обучение на ученици от професионалните гимназии. Центърът по медиация има готовност да съдейства на Министерството на образованието и с други предложения за реформи в професионалното обучение у нас, свързани с подобряване на неговото качество и подготовката на кадри.

Клубът на работодателя предлага също Националният център по медиация да отвори офиси в цялата страна и представителства в Турция и Гърция, чиято цел ще бъде привличане на млади хора от двете държави за обучение в България.

Областният управител инж. Ранов се ангажира да инициира в Стара Загора среща между работодатели, директори на гимназии и министрите на образованието и на икономиката, на която да бъдат разисквани всички поставени от бизнеса проблеми на професионалното обучение и идеи за тяхното решаване.

Зам.-областният управител Мариана Кръстева очерта началните стъпки, които трябва да бъдат направени в посока подобряване на взаимоотношенията между бизнес и образование.

„След като приключи анкетата, ще предоставим резултатите от нея на всички директори на професионални гимназии в областта. Нека те, на тази база, решат от какви специалности имат нужда училищата, които ръководят. На второ място – бизнесът трябва да влезе в училищата и да разказва за себе си. Необходимо е да се търсят начини да се провокира интересът на младите хора към професионалните гимназии. И това трябва да се случва още в 6 - 7 клас, преди учениците да са избрали как да продължат образованието си” - каза още г-жа Кръстева.

Много и различни мнения се чуха в залата по време на срещата. Сред добрите практики беше посочена Панорамата на професионалното образование, която се провежда всяка година в Стара Загора. Тази година на нея ще присъстват със свои щандове не само професионални училища, а и фирми от региона, които ще презентират своите производства и нуждата си от специалисти в различни направления.

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема