МРРБ има амбиция да осигури студентски стажове по всяко време на годината

Министърът на регионалното развитие и благоустройството д-р Лиляна Павлова изнесе лекция пред студенти от 3 и 4 курс, специалност „Регионална икономика“, на Тракийски университет – Стара Загора.

Тя представи структурата, функциите и приоритетите на министерството по отношение на развитието на инфраструктурата, административно-териториалното устройство и регионите в страната. В срещата с представителите на академичната общност участваха също началника на кабинета на министъра Таня Милева и главния директор на Главна дирекция "Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство" Ирина Захариева.

„Подкрепяме всички висши училища в страната, които подготвят кадри в областта на регионалното развитие и благоустройството" - заяви министър Павлова. Тя добави, че амбицията на министерството е да осигури възможности за стаж на студентите по всяко време на годината от всички специалности, които покриват нуждите на министерството. Според Павлова така ще се стимулират повече млади хора, а ведомството ще има възможност да обновява експертния състав, особено със специалисти от непопулярни през последните години области.

Лиляна Павлова в Тракийски университетПред възпитаниците на Тракийския университет министър Павлова заяви, че пътната инфраструктура е сред приоритетите на МРРБ. „Амбицията ни е не само да завършим магистралния пръстен на страната, но и да успеем да рехабилитираме и обновим основните пътни артерии, паралелно със строителството на нови пътища“, отбеляза тя. Младите хора бяха запознати с тол системата, за която в момента тече процедура за избор на изпълнител и предстоящото въвеждане на електронни винетки. Министърът обясни, че това е най-справедливият модел за заплащане при ползване на републиканската пътна мрежа, защото този, който руши най-много, ще заплаща повече. Транзитният трафик също ще плаща по-справедливи такси, а целта е да се генерират повече средства за реинвестиция в ремонт и строителство на пътища. Министърът отбеляза, че това е от изключително значение, тъй като след 2020 г. няма да има европейски средства за пътища.

Голям интерес за студентите предизвика и разработената от МРРБ Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слаборазвити райони. Министърът поясни, че с програмата правителството цели да подпомогне развитието на всички региони в страната, извън София и останалите 8 големи града, които генерират развитие. Основната й цел е да финансира мерки и проекти, с които да се намали обезлюдяването, да стимулира връщането на младите хора и да привлече инвеститори, които да разкриват работни места. „Най-важно е да имаме млади и квалифицирани хора, защото бизнесът, освен от инфраструктура, се нуждае и от квалифицирана работна ръка“ - отбеляза Павлова.

Друг основен фокус е политиката за градско развитие и градска среда, обясни министърът. Естествените процеси на миграция и икономическо развитие на европейско ниво доведоха до отделянето на политиките по отношение на градовете, като самостоятелни. В момента по-голямата част от населението в Европа живее в градовете, така че така наречената urban agenda придобива все по-голямо влияние и важност при определянето на европейските политики, отбеляза Павлова. Поради тази причина и основна част от ресурса на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. е насочен към развитието на 39-те български града, които са двигател на икономическото развитие на цялата страна. По думите й заради това основната цел и дългосрочно предизвикателство пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството е постигането на балансирано развитие на регионите в страната, а не да се получават т.нар. „бели петна“ върху средно големите градове и региони, които са лишени от преки европейски средства за разлика от селските райони и големите градове. Според министъра за тях може да се създадат финансови механизми със средства от държавата.

Като друг основен приоритет в работата на МРРБ регионалният министър определи повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд и създаване на култура на жилищно управление. Освен че целим да променим облика на сградите и да повишим енергийната ефективност, искаме да научим хората правилно да управляват и стопанисват сградния фонд. Сега безвъзмездно финансираме санирането на жилищните сгради, но в бъдеще трябва да работим в посока да постигнем истинска култура на жилищно управление, отбеляза Павлова. Целта е да се спре порочното управление на частната собственост, като се въведат ясни ангажименти за общия изглед на сградите и тяхната конструктивна устойчивост. Според нея със законодателни мерки ще се прекрати обезобразяването на кварталите в градовете, боядисването във всевъзможни цветове, санирането на парче или грозни фасади. „Ще дадем шанс за създаването на по-добри общи визии и ансамбли от сгради с приветлив вид, а целта е да имаме модерен градски облик“ - заяви Павлова.

Регионалният министър обясни пред студентите същността на провежданата от правителството водна реформа и важността от това правилно да се управлява и използва водният ресурс на страната. По думите й основната философия на реформата е гражданите да получават качествена услуга на поносима цена. Най-важното е да спрат загубите на питейна вода, както и да не се допуска изтичане на непречистени, отпадни води.

Министър Павлова заяви, че страната ни става все по-предпочитано място за инвестиции от външни фирми. За да отговорим на техния интерес обаче са ни нужни образовани и квалифицирани кадри. Ето защо системата на образование трябва да бъде насочена към специалности, които в момента са търсени и високоплатени. За пример тя даде IT-сектора, който привлича все повече аутсорс компании. Инженерните специалности във всички сектори на индустрията също са много търсени. „Държавата трябва да стимулира тези специалности, защото така ще подкрепим младите хора, излизайки от университета да започнат добре платена работа, с възможност за кариерно израстване“ - заяви тя.

Д-р Лиляна Павлова бе отличена с плакет и почетна значка на Тракийския университет след лекцията.

infoz autor www.infoz.bg