На 22 април започва пръскане срещу кърлежи в Стара Загора

На 22 април започва пръскане срещу кърлежи в Стара Загора

Дезакаризацията на над 730 000 дка тревни площи на територията на община Стара Загора ще започне в 20:00 часа на 22 април 2016 г. Започва се с обработката на детските площадки в кварталите.

В началото на май ще бъдат обработени и 332 000 дка площи в селата.

Създадена е организация от Административните бюра, звено „Озеленяване" и директорите на съответните детски и социални заведения за окосяване на площите, подлежащи на обработка. Обработката на тревните площи срещу кърлежи в града ще се извършва едновременно от 3 екипа, а на детските и социалните заведения в града - от два екипа. Два екипа ще извършват обработката на тревните площи в селата от общината.

Пръскането ще се извършва вечер след 20:00 часа. То трябва да приключи по график до 23 април. Община Стара Загора си запазва правото за промени в графика, при наличие на неподходящи климатични условия.

Със заповед на кмета Живко Тодоров са определени длъжностни лица, които да следят за изпълнението на дейностите и да присъстват при извършването и приемането на работата за съответните обекти. Копие от сключения договор с фирмата изпълнител „Д.Д.Д.- 1" ЕООД, София, графикът за обработка и информация за препарата Бандит -1 ЕВ, с който ще се извършва обработката, са изпратени за информация и контрол до РЗИ Стара Загора.

Г Р А Ф И К

22 април 2016 г.

Първи екип
От 20:00 часа
АБ кв.”Железник”
1. Детска площадка ул. ”Венера” № 2 - 4
2. Детска площадка ул. ”Арх .Хр. Димов” № 30 - 32
3. Детска площадка ул. ”Загорка” № 35 - 37
4. Детска площадка ул. ”Загорка” № 31 - 33
5. Детска площадка ул. ”Ген.Иван Пашинов” № 29 - 31
6. Детска площадка между улиците „Арх. Хр. Димов” № 38 и ”Младост” № 27
7. Детска площадка ул. „Арх. Хр. Димов” бл. 10 - 12
8. Детска площадка ул. „Арх. Хр. Димов” бл. 16 - 18
9. Детска площадка ул. ”Загорка” бл. 9 - 11
10. Детска площадка ул. ”Ген. Ив. Пашинов” № 22
11. Детска площадка ул.”Арх. Хр. Димов” № 15 - 17
12. Кучешка площадка ул. ”Венера” срещу бл. 2
13. Кучешка площадка ул. ”Ген. Ив. Пашинов” срещу бл. 18

От 23:00 часа
АБ Център – детски площадки
1. Детска площадка на ул. ”Хан Аспарух” и ул. ”Ген. Ст. Тошев” североизток от горското
2. Детска площадка на ул. ”Хан Аспарух”, северно от бл. 27
3. Детска площадка на ул. ”Хан Аспарух”, северно от бл. 21
4. Детска площадка на ул. ”Г. С. Раковски”, западно от бл. 146
5. Детска площадка между ул. ”Г. С. Раковски”, ул. ”К. Ганчев” и ул. ”Ст. Планина”
6. Детска площадка на малък военен терен
7. Детска площадка пред стадион Берое
8. Детска площадка на ул. ”Света Троица” под ул. ”Августа Траяна”
9. Детска площадка на ул. ”Света Троица” под ул. ”В. Левски”
10. Детска площадка между ул. ”М-р Кавалджиев” и ул. ”Св. Княз Борис”, северно от № 37
11. Детска площадка на ул. ”Отец Паисий” източно от бл. № 107, южно от Аскент
12. Детска площадка на бул. ”Славянски”, северно от бл. № 3
13. Детска площадка на ул. ”Бяло море” под бул. ”Славянски”, бл. 8
14. Детска площадка на детска площадка на ул. ”Гео Милев”, западно от бл. 1, под ул. ”Бр.Жекови“
15. Детска площадка на ул. ”Парчевич” и ул. ”Ген. Гурко” североизток
16. Детска площадка на ул. ”Х. Д. Асенов” и ул. ”Боруйград” югозапад
17. Детска площадка на ул. ”Граф Игнатиев” под плувния басейн
18. Детска площадка на ул. “А. Тошева“ зад бл. 59 на ул. „Отец Паисий“
19. Детска площадка на ул. „Цар Иван Шишман“ и ул. „Д. Наумов“ – под ул.“Братя Жекови“

Втори екип
От 20.00 часа
АБ кв.”К.Ганчев”
1. Детска площадка пред читалище „К. Ганчев”
2. Детска площадка от южна страна на бл. 48, ул. ”Мадара” – АПК ІІ–ри район
3. Детска площадка на ул. ”Ст. Михйловски” – зад Поща
4. Детска площадка на ул. ”Русалка” № 10 – АПК ІІ–ри район
5. Кучешка градина на бул. ”Св. П. Евтимий” № 7 – пред Военен блок

От 21:00 часа
АБ кв. ”Зора”
1. Детска площадка на ул. ”Волна песен” № 1
2. Спортна площадка в бившата детска градина
3. Детска площадка между църквата и бензиностанцията
4. Кучешка градина
5. Стадиона

От 22:00 часа
АБ Запад
І. Площадки
Кв. ”Три чучура – център”
1. Детски площадки № 1 и № 2 източно от Детска ясла № 9
2. Детска площадка пред р-т „Кокона и Корсар – северно от подлеза на „Три чучура“

Кв. ”Три чучура – юг”
1. Детска площадка от източна страна на ХІ ОУ
2. Детска площадка от западна страна на ХІ ОУ мужду бл. 18 и 19
3. Детска площадка от западна страна на ЦДГ № 25
4. Детска площадка до бърза закуска „Ванеса“ –
5. Кучешка площадка – източно от ВЕЦ
6. Детска площадка между бл. 40 и бл. 42 в кв. „Три чучура– юг“
7. Детска площадка северно от „Дневен център“

Кв. ”Три чучура – север”
1. Детска площадка – южно от бл. 82
2. Кучешка площадка – каре бл. 63, 64, 65 и източно от бл. 77
3. Детска площадка северно от бл. 77
4. Детска площадка до бл. 78
5. Детска площадка южно от бл. 80

Кв. ”Казански – запад”
1. Детска площадка западно от бл. № 29
2. Детска площадка между бл. № 14 и бл. №19
3. Кучешка площадка каре бл. 32 и бл. 33

Кв. ”Казански – изток”
1. Детска площадка западно от бл. №10

ІІ. Паркове
1. кв. Три чучура–център – южно от Детска ясла № 9
2. бул.”Цар Симеон Велики” № 2
3. Тревна площ между „Руски пазар” и дерето ляв бряг
4. Тревна площ между бл. 2 и м-н „Прима” и дерето – десен бряг
5. Тревна площ в парка „Бивши артилерийски казарми“

Трети екип
От 20:00 часа
АБ „Изток” – Паркове
1. Парк „Христина Морфова”
2. Парк „Бедечка” от двете страни на алеите
3. Езеро „Загорка”
4. Парк „Бранителите”
5. Градина „Подполковник Калитин”
6. Парк „Тополите” (баня Пиперка)

АБ Изток – детски площадки
1. Детска площадка на ул. ”Ген. Гурко” № 104
2. Детска площадка на ул. „Христо Ботев“ № 124 - юг
3. Детска площадка на ул. ”Ген. Столетов“ № 90 – юг
4. Детска площадка на изток от „Подп.Калитин” № 28
5. Детска площадка в кв. ”Самара” до бл. 9
6. Детска площадка в кв. ”Самара” до бл. 3
7. Детска площадка на бул. „Н. Петков“ № 43 - 45
8. Детска площадка на ул. “Хан Тервел“ и ул.“Хр. Морфова“ – югозапад
9. Детска площадка на ул. “Ген. Гурко“ № 137 – север
10. Детска площадка на ул. „Ст. Караджа“ № 26 - юг

От 22:30 часа
АБ „Център” – Паркове
1. Парк „Пети октомври”
2. Парк „Аязмото” около спортните площадки
3. Парк „Алана”
4. Парк „Тракия”
5. Парк „Станционна градина”
6. Зоопарк
7. Градина „Берое”
8. Тревни площи „Жабките”
9. Аязмото източно от алея „Панкратий”
10. Аязмото западно от алея „Панкратий”
11. Разсадника „Върха”
12. Района около НАП Ст.Загора

От 01:00 часа
АБ кв.”Лозенец”

23 април 2016 г.
Първи екип – социални и детски заведения
След 9:00 часа
1. ЦДГ № 33 „Люляк”, кв. "Зора"
2. ЦНСТДМУ кв. Зора, ул. "Освобождение" № 13
3. ЦНСТДМБУ кв. Зора, ул. "Малина" № 4
4. ЦДГ № 68 „Патиланско царство”, бул. ”Цар Симеон Велики”№ 289
5. Детска ясла № 3 „Маргаритка”, бул. ”Цар Симеон Велики”№ 248
6. ОДЗ № 34 „Р. Княгиня”, кв. ”Самара”, ул. ”Хр. Морфова” № 43
7. ЦДГ № 5 „Мечо Пух“, ул. “Подп. Калитин“ № 28
8. ЦДГ № 7 „Светулка”, ул. ”Л. Каравелов” № 26
9. ДЯ № 8 „Кокиче”, ул.”Г. С. Раковски” № 54
10. ЦДГ № 6 „Камбанка“, ул.“Г. С. Раковски“ № 74
11. ЦДГ № 3 „Ян Бибиян”, ул. ”Цар Шишман” № 50
12. ЦДГ № 8 „Българче”, ул. ”Ген. Гурко” № 49
13. ЦДГ № 31 „Слънце”, ул. ”Отец Паисий” № 2
14. ЦДГ № 20 „Мир”, кв. ”Казански”, ул. ”Тича” № 1
15. Детска ясла № 5 „Първи юни”, ул. ”Хр.Ботев” № 8
16. ЦДГ № 4 „Бреза”, кв. ”Казански” - запад
17. ДЦДМУИ , кв. ”Три чучура юг”
18. ЦДГ № 25 „Ален Мак”, кв. ”Три чучура юг”
19. ОДЗ № 58 „Звездица”, кв. "Железник”
20. Детска ясла № 9 „Роза”, кв. ”Три чучура”
21. ОДЗ № 1 „Звънче”, кв. ”Три чучура север”
22. ЦНСТДМ, кв. Три чучура –север, ул. "Никола Икономов" № 34
23. ДДЛРГ „Българка” , ул. ”Мусала” № 32

Втори екип - социални и детски заведения
От 09:00 часа
1. ЦДГ №11 „Загоре”, АПК Загоре
2. Детска ясла № 13 „Росица”, кв. ”К. Ганчев”, ул. ”Копринка”
3. ЦНСТДМ, кв. К.Ганчев, ул. “Детелина“№ 8
4. ЦНСТДМ, кв. АПК, ул. “Ален Мак“№ 6
5. ДДЛРГ „Т. Попова”, бул. ”Св. Патриарх Евтимий” № 169
6. ЦНСТДМ, кв. Македонски, ул. “Чавдар войвода“ № 5
7. ЦНСТДМ, кв. Македонски, ул. “Чавдар войвода“ № 7
8. СДГ № 24 „Радост”, ул. ”Ген. Столетов”№ 1
9. Детска ясла № 7 „Еделвайс”, ул. ”А. Батенберг” № 30
10. ЦДГ № 2 „Зорница”, ул. ”Ст. Стамболов” № 35
11. Детска ясла № 12 „Боровец”, ул. ”Каменец” № 13
12. СДГ № 10 „Светлина”, ул. ”Проф. П. Гогошев” № 37
13.ЦДГ№ 23 „Кипарис”, ул. ”Цар Асен” № 172
14. ЦДГ №13 „Пролет”, бул. ”М. Кусев” № 50
15. ЦДГ № 17 „Знаме на мира”, ул. ”Г. Кюмюрев” № 22
16. СДГ № 35 „Свобода”, ул. ”Хан Аспарух”№ 15
17. ДВФУ с ОР , ул. ”Хан Аспарух” № 47
18. ДДЛРГ „М. Терезия” , ул. ”Димитър Караджов ” № 2
19. Детска ясла № 1, ул. ”Д. Караджов” № 10
20. ЦДГ № 66 „Детски рай”, ул. ”Авг.Траяна” № 59
21. Детска ясла № 6 „Щастие”, ул. ”Д. Подвързвачов” №9 А
22. ЦДГ № 29 „Славейче”, ул. ”Ген. Столетов” № 76
23. Детска ясла № 2 „Синчец“, ул. „Отец Паисий“ № 155

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема