Въвеждат се нови правила за ползване на Зелената зона в Стара Загора

Кметът на община Стара Загора Живко Тодоров подписа заповед, с която се измени и допълни режима за кратковременно платено паркиране в „Зелена зона”, съобщиха от пресцентъра.

Въвежда се еднопосочно движение по улица „Хаджи Димитър Асенов“ в участъка от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Августа Траяна“, както и режим за кратковременно платено паркиране по улица „Хаджи Димитър Асенов“:

 • От двете страни на платното за движение по посока на движението (от юг на север) се обособяват места за паркиране на МПС-та в участъка от ул. „Генерал Гурко“ до бул. „Цар Симеон Велики“;
 • Вляво на западната активна лента за движение по посока на движението и обособените паркоелементи вдясно на източната активна лента по посока на движението (от юг на север) се обособяват за паркиране на МПС-та в участъка от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Свети Княз Борис“;
 • От двете страни на платното за движение по посока на движението (от юг на север) се обособяват места за паркиране на МПС-та в участъка от ул. „Свети Княз Борис“ до ул. „Цар Калоян“;
 • От двете страни на платното за движение по посока на движението (от юг на север) се обособяват места за паркиране на МПС-та в участъка от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Генерал Столетов“.

Зелена зонаРежим за кратковременно платено паркиране се въвежда и по улица „Лубор Байер“:

 • Вдясно на северната активна лента за движение по посока на движението в участъка от бул. „Митрополит Методий Кусев“ до ул. „Захарий Княжески“.

Въвеждат се места за паркиране на автомобили по ул. „Хаджи Димитър Асенов“:

 • Вляво на западната активна лента за движение по посока на движението и обособените паркоелементи вдясно на източната активна лента по посока на движението (от юг на север) се обособява за паркиране на МПС-та в участъка от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Генерал Гурко“;
 • От двете страни на платното за движение по посока на движението (от юг на север) се обособяват места за паркиране на МПС-та в участъка от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Васил Левски“;
 • От двете страни на платното за движение по посока на движението (от юг на север) се обособяват места за паркиране на МПС-та в участъка от ул. „Васил Левски“ до ул. „Боруйград“;
 • От двете страни на платното за движение по посока на движението (от юг на север) се обособяват места за паркиране на МПС-та в участъка от ул. „Боруйград“ до ул. „Августа Траяна“.

Със заповедта се изменят определените места, забранени за паркиране, както следва:

 • Източната активна лента по ул. „Хаджи Димитър Асенов“ по посока на движението (от юг на север), в отсечката от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Генерал Гурко (с изключение на обособените паркоелементи вдясно на източната активна лента по посока на движението);
 • Източната активна лента за движение по ул. „Хаджи Димитър Асенов“ по посока на движението (от юг на север) в отсечката от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Свети Княз Борис“ (с изключение на обособените паркоелементи вдясно на източната активна лента по посока на движението).

Изменят се и определените места, забранени за паркиране, от които неправилно паркираните автомобили ще бъдат принудително отстранявани, както следва:

 • Южната активна лента за движение по ул. „Лубор Байер” от ул. „Захарий Княжески“ до бул. „Митрополит Методи Кусев“;
 • Източната активна лента за движение по ул. „Сава Силов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“;
 • Източната активна лента за движение по ул. „Хаджи Димитър Асенов“ по посока на движението в отсечката от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Генерал Гурко“ (с изключение на обособените паркоелементи вдясно на източната активна лента по посока на движението);
 • Източната активна лента за движение по ул. „Хаджи Димитър Асенов“ по посока на движението в отсечката от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Свети Княз Борис“ (с изключение на обособените паркоелементи вдясно на източната активна лента по посока на движението).

Паркирането в зоната за кратковременно платено паркиране трябва да се извършва при условията, указани с пътните знаци и указателните табели, при спазване на Закона за движението по пътищата.

infoz autor www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема