Екоминистърът ще провери изпълнението на ремонтите в кв. "Самара 3" в Стара Загора

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще представи пред кметове от целия Югоизточен район за планиране, в който влизат областите Бургас, Ямбол, Сливен и Стара Загора възможностите да кандидатстват за екологични проекти през 2016 г.

Информационната среща ще е в Стара Загора на 6 юни от 11 часа в сградата на общината.

Кв. Самара 3На форума местните власти ще се запознаят подробно с финансовите инструменти, управлявани от МОСВ - Оперативна програма „Околна среда“, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд (НДЕФ).

В 14 часа Ивелина Василева и кметът на Стара Загора Живко Тодоров ще проверят изпълнението на ремонтните дейности, които се извършват в кв. „Самара 3“.

Проектът включва реконструкция и разширение на над 6 км канализационна и 2,5 км водопроводна мрежа. Общата стойност на проекта е 4,750 млн. лв., осигурени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда – ПУДООС към Министерството на околната среда и водите.

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема