Регионалното съоръжение за битови отпадъци на Стара Загора ще бъде открито до края на юни

Регионалното съоръжение за третиране на битови отпадъци, което се намира край старозагорското село Ракитница, е готово. Издаден е Акт 16 и до края на месеца ще бъде официално открито. Това съобщи кметът на Стара Загора Живко Тодоров.

Той беше домакин на информационна среща между градоначалниците на общините от Югоизточен район за планиране, министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и част от екипа ѝ. На нея представителите на местната власт бяха информирани за възможностите и условията за кандидатстване с проекти по оперативна програма "Околна среда", пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и пред Националния доверителен екофонд.

tododrov vasileva ranov"През новия програмен период бюджетът на ОП "Околна среда" за ВиК сектора е 2,3 млрд. лева, 562 млн. лева са предвидени за управление на отпадъци, близо 200 млн. лева са насочени към развитие на биоразнообразието. Двата нови аспекта от оперативната програма са свързани с опазването на въздуха, за което са осигурени 115 млн. лева, а за превенция срещу свлачища и наводнения - 158 млн. лева" - съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

Тя уточни, че от средствата, предвидени за опазването на въздуха, могат да се възползват населени места с високи нива на фини прахови частици. Програмата ще бъде отворена за кандидатстване до края на годината.

През 2016 г. на разположение на общините в България е финансов ресурс в размер на 1,350 млрд. лева. Средствата са о оперативна програма "Околна среда", ПУДООС и Националния доверителен екофонд.

Подаването на проектната документация през новия програмен период ще става изцяло по електронен път.

infoz autor Венета Асенова | www.infoz.bg