Битови уреди могат да бъдат много опасни ако са монтирани и използвани неправилно

Неправилният монтаж на бойлери в домакинствата води до тежки инциденти. Почти всеки месец има и взрив на газова бутилка с пострадали и жертви. Затова сме се фокусирали върху търсенето на решение как да намалим този риск.

gas containerТова съобщи в интервю за информационния сайт www.infoz.bg председателят на Държавната агенция по метрология и технически надзор Стефан Цанков. Той участва в обществено обсъждане на проекта на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, която се проведе в Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД - Стара Загора.

Стефан Цанков съобщи, че Агенцията ще проведе национална кампания, за да бъдат информирани гражданите за възможните опасности и рискове, ако монтирането на бойлера в жилище бъде направено от човек, който не е специалист.

"Същото се отнася и за газовите бутилки. Има регулаторен режим за пълначните станции за пропан-бутан. Те се лицензират от Държавната агенция по метрология и технически надзор и редовно ги проверяваме. Проблемът е, че голяма част от бутилките се пълнят на газстанции за автомобили, което прави невъзможно това да стане по тегловен начин. Съответно бутилката се препълва и при минимална смяна на околната температурата тя може да избухне" - обясни Стефан Цанков.

В тази връзка Държавната агенция по метрология и технически надзор предлага по-големи санкции за газстанциите, които пълнят битови бутилки с пропан-бутан. Те трябва да бъдат завишени спрямо сегашните.

"Друга причина за взривове на газови бутилки е неправилното използване на уредите. Има газови котлони, които са предназначени само за употреба на открито. Те нямат защита против спиране на горенето и ако се използват в затворено помещение и пламъкът загасне, газът продължава да излиза. Достатъчна е една искра при включване на осветлението и ще се взриви всичко" - каза още Стефан Цанков.

Той съветва хората да закупуват уреди със СЕ маркировка, която удостоверява тяхната безопасност. Да поверяват тяхното свързване на специалисти и да не пълнят бутилки с пропан-бутан на газстанции.

infoz autor Венета Асенова | www.infoz.bg

Най-четеното от последните дни