Депото за отпадъци на Стара Загора е изградено по най-съвременни технологии

Премиерът Бойко Борсов, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Стара Загора Живко Тодоров откриха официално Регионалната система за управление на битовите отпадъци край село Ракитница. Тя е финансирана от оперативна програма "Околна среда" и е на стойност 52 млн. лева.

Ще обслужва населението на 12 общини (всички от област Стара Загора и община Твърдица). Модерното съоръжение разполага с клетка за депониране на отпадъци, център за рециклиране, инсталация за сепариране и закрито компостиране и система за улавяне на газовете. Изградени са и четири съоръжения за пречистване на водите, което ще има голям екологичен ефект.

„Ако не бяхме изградили съоръжението, всички граждани трябваше да плащат непосилни такси, защото най-близко депо е Шишманци, на 80 - 90 км. Това означава в пъти да вдигнем таксата и да обременим гражданите. Затова съм изключителен радостен, че успяхме да завършим този проект. Искам да благодаря на премиера и министъра на околната среда и водите, защото съдействаха да завършим този важен за старозагорска област проект, с който решихме важен за Стара Загора проблем, стоял поне 30 - 40 години пред нашия град и другите общини“ - заяви кметът Живко Тодоров.

Премиерът подчерта ползите от европейското финансиране и волята на правителството и кметовете да подобрят условията за живот и качеството на средата. "Защо по времето на социализма, който някои толкова много го хвалят, не са направени депата. Защо отпадъците се хвърляха в деретата и за какво здраве и екология сме говорили тогава? Защото тези отпадъчни води, които текат от сметищата отиват в почвата, във водите и след това викаме, че сме много болни. В Регионалната система за управление на отпадъците на Стара Загора има изградена пречиствателна станция, която ще пречиства водите. Освен това, така е направено депото, че да мирише на бор" - каза Бойко Борисов.

"За първи път в съоръжението край Стара Загора се реализираха инвестиции, които са свързани с прилагането уникални технологии. В компостиращата инсталация ще се преработва отпадъкът, който ще минава през четири биофилтъра през стружки от борови кори, така че да не се допуска замърсяване на въздуха и да се обезмирисява" - обясни причината за отделянето на свежия аромат министърът на околната среда и водите Ивелина Иванова.

Тя уточни, че със средства от ПУДОС ще се финансира закриването и рекултивацията на старите сметища след като общините представят свои проекти, каза още министър Ивелина Василева. Съоръжението край Стара Загора отговаря на всички екологични изисквания по отношение опазване на почвите, водите и въздуха.

Инфилтратите се събират в хидроизолиран резервоар, след което съдържанието се изпомпва, пречиства и отвежда във втори резервоар. В него се вливат и събраните дъждовни води. С всички тези води ще се оросява компостът, който се произвежда в депото. Излишните води ще се заустват в река Сазлийка, но вече пречистени.

Регионалната система за управление на отпадъците на Стара Загора ще започне да функционира през есента, след като бъде избран оператор. Съоръжението ще осигури работа на 65 души.

 Откриване на депото за отпадъци край село Ракитница

Приветствия от кмета на Стара Загора Живко Тодоров, министър-председателя Бойко Борисов и министъра на околната среда и водите Ивелина Василева

infoz autor Венета Асенова, Илко Груев | www.infoz.bg

На подобна тема