Работодатели могат да кандидатстват за финансиране на работни места

Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора започва от 15 юли 2016 г. прием на заявки за разкриване на работни места по Компонент 2 от Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица.

Работодателите могат да кандидатстват за финансиране на работни места по Компонент 2 по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, които са обезпечени с финансови средства от държавния бюджет.

rappellingПо програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда.

Финансира се повишаване на пригодността за заетост на хората чрез организиране и провеждане на въвеждащо обучение и при необходимост обучение на работното място от работодателите, наели безработните.

В Компонент 2 по Програмата могат да се включат работодатели от публичния сектор - държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия, отговарящи на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта, които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.

Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съветите за сътрудничество към Дирекция "Бюро по труда" съгласно Правила за кандидатстване на работодателите.

Компонент 2 не обхваща наемане на безработни лица за работа в аварийни групи за неотложни действия по предотвратяване и/или преодоляване на последствията от аварии и природни бедствия.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора, ул. "Стефан Караджа" № 8, ет.1, стая 112, тел. 042 697546, 0878 274955.
Краен срок за приемане на документи – 25 юли 2016 г.

От 18 юли 2016 г. ще стартира прием на заявки от работодатели от частния сектор, които разкриват работни места във всички сектори на икономиката.

infoz autor www.infoz.bg

Можете да следите съдържанието на сайта чрез нашите социални канали:


Telegram каналКанала ни в Telegram

Х каналЕмисията в Х

facebook канал навини Стара ЗагораСтраницата ни във Facebook

viber Стара ЗагораКанала ни във Viber