Община Стара Загора ще работи по образователен проект в помощ на деца в неравностойно положение

Община Стара Загора ще работи по образователен проект в помощ на деца в неравностойно положение

Кметът на община Стара Загора Живко Тодоров ще подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“.

Проектът се финансира по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на 19 юли. Срокът за изпълнение е 28 месеца, а бюджетът е близо 480 000 лева.

Договорът ще бъде подписан в Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ при Министерството на образованието и науката, която е и Управляващ орган на програмата. Община Стара Загора спечели проекта с 93,5 точки, което я нарежда на трето място в страната, от общо 62, одобрени предложения.

Проектът предвижда дейности за утвърждаване културната идентичност на деца от етнически групи и в неравностойно положение. Целта е активна работа с родителите и подготовката и приобщаването на тези деца в образователния процес.

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема