Община Стара Загора глоби фирма, изхвърлила строителни отпадъци край р. Бедечка

Община Стара Загора наложи глоба от 5000 лв. на фирма, изхвърляла строителни отпадъци в зелени площи край р. Бедечка. Сигналът за нарушението е подаден от сдружение „Запазете Бедечка“, съобщиха от пресцентъра.

Строителни отпадъциПо разпореждане на кмета Живко Тодоров компетентните лица извършиха проверка на място. В резултат на предприетите незабавни мерки е установена фирмата, изхвърлила строителни отпадъци в зелените площи. Инспекторите са съставили Акт за административно нарушение на собственика на фирмата, на когото ще бъде наложена максималната предвидена в общинската наредба санкция от 5000 лева.

Със средствата от глобата Община Стара Загора ще извърши почистване на замърсяванията в района на река Бедечка.

* * *

Информация относно регулацията на парк „Бедечка“ в град Стара Загора

Пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството предоставя следната информация относно предвидено застрояване в кв. „Бедечка“ в Стара Загора:

С решение № 1069 от 2003 г. на Общински съвет Стара Загора за част от територията на парк „Бедечка“ парковото отреждане се запазва за площ от около 1000 дка. За друга част с площ около 420 дка парковото отреждане отпада. За нея се провеждат реституционни процедури за възстановяване на собствеността върху съответните земи. През 2011 г. за тази територия е възложено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване. Проведено е и обществено обсъждане на 26.09.2011 година. След разглеждане в Експертния съвет по устройство на територията, проектът е одобрен от Общинския съвет.

Подробният устройствен план – План за регулация и План за застрояване е обявен чрез обнародване в Държавен вестник, бр. 75/02.10.2012 г. Съгласно констативен акт, подписан от главния архитект на община Стара Загора, в установения от закона срок не са подадени жалби против решението на ОбС и то влиза в сила на 12.11.2012 г.

Съгласно разпоредби на Закона за устройство на територията министърът на регионалното развитие и благоустройството няма правомощия да отменя решения на общинските съвети и заповеди на кметове на общини, с които са одобрени общи или подробни устройствени планове. Съгласно чл. 135, ал.6 от ЗУТ кметът на общината има възможност да се спре прилагането на одобрен устройствен план, ако допусне да се изработи проект за неговото изменение.

www.infoz.bg