На 4 август ще се пръска срещу комари в Стара Загора

На 4 август в Стара Загора за втори път с препарат срещу комари ще бъдат обработени 513 дка площи. Първото пръскане беше извършено на 13 юли. Обработката ще се извърши по административни бюра. Ще бъде използван препаратът Цитрол 10/4 УЛВ.

komar 2015 szРегионалната здравна инспекция е поела ангажимент да извърши контрол на процеса на пръскането и на концентрацията на използвания препарат.

Дезинсекцията срещу комари ще се извърши на 4 август 2016 г. от 20:30 часа по следния график:

  • Административно бюро "Запад" - започва от 20:30 часа
  • Административно бюро "Изток" - започва от 22:30 часа
  • Административно бюро "Център" - започва от 00:30 часа на 5 август.

По река Бедечка, каналите и определените улици и булеварди дезинсекцията ще се извърши успоредно с графиците на административните бюра. Часовете за обработките в административни бюра "Изток" и "Запад" са ориентировъчни. Дезинсекцията ще бъде координирана от общинските служители в съответното бюро.

www.infoz.bg