Затруднено е водоподаването в старозагорското село Колена

Затруднено е водоподаването в старозагорското село Колена

В резултат на продължилото засушаване, довело до драстично намаляване на дебита на водоизточниците и поради повишеното потребление от страна на населението, нормалното водоснабдяване в старозагорското село Колена е затруднено.

Това води до неравномерно водоподаване и до спиране на водата в часовете с върхова консумация в определени части от населеното място, съобщиха от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора.

vik stara zagora info

www.infoz.bg