До 21 септември се приемат документи за инвитро процедури

Община Стара Загора приема документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейни двойки и лица, живеещи на съпружески начала. Документацията се приема всеки работен ден от 9:00 до 12:30 часа в зала 216 в Общината.

Крайният срок е 21 септември.

Средствата, които Община Стара Загора осигурява за инвитро процедури, са в размер на 60 000 лева. Максимумът за подпомагане на една двойка е 2 000 лева.

Финансовата помощ, предвидена в общинския бюджет, за двойки и семейства с репродуктивни проблеми, може да бъде получена един път годишно, в рамките на текущата година, при условие, че кандидатите не са одобрени за финансово подпомагане от други фондове за същия период и за същата процедура.

Двойките трябва да отговарят на следните критерии:

 • да са български граждани, притежаващи постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Стара Загора през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите;
 • кандидатите да са семейни двойки или във фактическо съжителство;
 • да нямат парични задължения към държавата;
 • да нямат парични задължения към Община Стара Загора – проверката се извършва служебно;
 • да са с непрекъснати здравно – осигурителни права;
 • да не са поставени под запрещение;
 • да не са криминално проявени лица;
 • да е налице доказан стерилитет (независимо с женски и/или с мъжки фактор), лечим единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF или ICSI.

speakerУсловията са записани в Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Стара Загора.

За кандидатстване са нeобходими следните документи (образци, на които има публикувани в сайта на Община Стара Загора, секция Обявления на Общински съвет):

 • Заявление по образец ( Приложение 1);
 • Копие от лична карта;
 • Копие от Удостоверение за граждански брак или декларация от партньорите при фактическо съжителство ( Приложение 2);
 • Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство ( Приложение 3);
 • Декларации от съпрузите и лицата, живеещи на съпружески начала, че не са поставени под запрещение (Приложение 4);
 • Свидетелство за съдимост;
 • Удостоверения от ТД на НАП:
  - за наличието или липса на задължения към държавата;
  - за непрекъснати здравноосигурителни права;
 • Удостоверение от банка за банкова сметка и титуляра, на който ще се преведе сумата;
 • Медицинска документация ( Приложение 5).

Телефон за допълнителна информация: 042 614696.

www.infoz.bg

Теми:
24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема