Новият парк в Стара Загора ще се казва "Артилерийска слава"?

Новият парк в Стара Загора, който беше изграден на мястото на бившите артилерийски казарми, се очаква да получи своето име на предстоящото заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 29 септември.

През юли 2016 г. Община Стара Загора обяви допитване до гражданите за избор на име на новия парк. Постъпиха над 170 предложения, но до избор не се стигна.

На 26 март тази година, при общоградското честване на 103-та годишнина от Одринската епопея и Деня на Тракия, беше обявено пред цялата старозагорска общественост предложението на Втора Тунджанска механизирана бригада, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и Тракийско дружество „Одринска епопея“ паркът да носи името "Артилерийска слава", заради безпримерния подвиг и завещаната ни героична история на славния Старозагорски артилерийски полк.

Предложението е внесено за разглеждане на предстоящата сесия от кмета Живко Тодоров. "Заставайки зад това предложение, считам, че чрез това именуване на парка ще извършим един истински родолюбив жест на оценка и признателност, ще съхраним и предадем самочувствието и гордостта на гражданите на Стара Загора, че живеят в град с изключителен принос по време на Освободителната Балканска война" - се казва в мотивите на кмета.

new park

www.infoz.bg