Очаква се в област Стара Загора да бъдат поставени устройства за машинно гласуване

Очаква се в област Стара Загора да бъдат поставени устройства за машинно гласуване

За първи път на 6 ноември 2016 г. българските граждани ще гласуват на изборите за президент и вицепрезидент задължително. Ако правото на вот не бъде упражнено и гласоподавателят няма уважителни причини, не подлежи на санкции, изразяващи се в глоби.

"За санкции е пресилено да се говори. Ако на два последователни избора от един вид, например президентски, даден избирател не застане пред урните, ще бъде изключен от списъците с имащите право на глас за следващия вот. Примерно, за изборите за държавен глава през 2026 г. няма да фигурира в тях" - съобщи председателят на Районната избирателна комисия в Стара Загора Теодора Крумова.

Ако избирател гласува само на първи тур, или само на балотаж, той е упражнил задължителния вот. "В случай, че избирател е възпрепятстван да гласува по уважителни причини - заболяване, служебна или учебна ангажираност, или по време на вота е в чужбина, трябва да представи оправдателен документ в съответната общинска администрация. Срокът за това не е регламентиран" - обясни още Теодора Крумова.

За първи път в интегралната бюлетина има квадратче "не избирам никого". "Ако то бъде маркирано, вотът се зачита за действителен и се отразява на избирателната активност, но не се разпределя между кандидатпрезидентските двойки" - добави председателят на Районната избирателна комисия в Стара Загора.

На 6 ноември ще се проведе и национален референдум. В него участието не е задължително. Избирателят сам трябва да поиска информационен лист за гласуване, но не е нарушение ако член на секционна комисия му предложи бюлетина за референдум, заедно с интегралната бюлетина за избор на президент и вицепрезидент, съобщи още Теодора Крумова.

Възможно е за първи в път в около 20 секционни избирателни комисии на територията на област Стара Загора да бъдат поставени устройства за машинно гласуване - начин, който спестява време на гласоподавателите и на преброителите на бюлетините.

За да бъдат избрани президент и вицепрезидент още на първи тур, трябва да са гласували поне 50% от гласоподавателите и претендентите за "Дондуков" 2 да са събрали над половината от действителните гласове.

От Изборния кодекс

* Чл. 242 а (1) Лицата, които не са упражнили избирателното си право без уважителни причини в два поредни избора от един и същ вид, се заличават от избирателния списък за следващите избори и се вписват в списъка на заличените лица при условия и по ред, определени от Централната избирателна комисия.

Ал. 1 не се прилага за българските граждани, пребиваващи извън страната, лицата с трайни увреждания, увредено зрение или затруднения в придвижването, както и лицата над 70-годишна възраст, които не са упражнили избирателното си право.

Венета Асенова, Илко Груев | www.infoz.bg