Поставят нови съдове за битови отпадъци в Стара Загора

Десет нови специализирани автомобила обслужват съдовете за битови отпадъци в Стара Загора. Те отговарят на високите екологични стандарти Евро 5. По изискване на Община Стара Загора те са снабдени и с GPS-устройства за непрекъснат контрол върху дейността им.

В града поетапно се разполагат 2 100 нови контейнера тип „Бобър“, 150 контейнера с вместимост 4 и 6 куб. м. В употреба за събиране на битови отпадъци са и 250 кофи тип „Мева“ (110 л), 155 пластмасови кофи (240 л), 1 250 улични кошчета и 200 съда за пепел.

За селата на община Стара Загора са предвидени 1 850 контейнера тип „Бобър“ (1100 л), 120 контейнера тип 4 и 6 куб. м, 2 900 кофи тип „Мева“ (110 л) и 70 улични кошчета.

Коли за сметосъбиранеОбщина Стара Загора сключи договор с ДЗЗД „Грийн партнърс – БКС“, с предмет на дейност: „Събиране и транспортиране на неопасни отпадъци от населените места на община Стара Загора до Регионален център за управление на отпадъците – с. Ракитница, до депо “Мандра баир” или други съоръжения за третиране на отпадъци на територията на община Стара Загора“. Договорът включва още зимно и лятно почистване и поддържане на територии за обществено ползване, както и разделно събиране и транспортиране на биоразградими отпадъци от зелени площи, паркове, градини и домакинства, до компостираща инсталация на територията на общината, съобщиха от пресцентъра.

За предстоящия есенно-зимен сезон ДЗЗД „Грийн партнърс – БКС“ съхраняват на склад над 1100 куб. м препарати, щадящи околната среда, за обработване на пътните настилки против замръзване.

Предстои техниката и оборудването за зимното поддържане на общинската пътна мрежа да бъдат инспектирани от създадена със заповед на кмета комисия.

www.infoz.bg (Снимки: Община Стара Загора)

Теми:

На подобна тема