Конференция на тема Енергийна ефективност и възобновяема енергия ще се проведе в Стара Загора

Конференция на тема "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" се провежда в Стара Загора

Регионална библиотека "Захарий Княжески" в Стара Загора е домакин на петата регионална конференция на тема „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, която се провежда на 2 декември.

Пред това пред журналисти Иржи Карасек, старши консултант в Център за енергийна ефективност SAVEn, Прага, ще сподели опита на Република Чехия при използването на ЕСКО договорите (договори с гарантиран резултат), като възможност за общините и бизнеса за финансиране на дейности за повишаване на енергийната ефективност.

Конференцията е организирана от Областния информационен център – Стара Загора. Той е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

www.infoz.bg

На подобна тема