Тракийският университет възразява срещу рейтинга на ветеринарната медицина

Факултетът по ветеринарна медицина в Тракийския университет в Стара Загора, който разполага с уникална база и през годината получи европейска акредитация, е класиран на второ място в Рейтинговата система.

Тя обхваща всички 51 висши учебни заведения в страната и е изготвена от консорциум „ИОО-С”, съставен от Институт „Отворено общество“ – София и "Сирма Солюшънс", по поръчка на Министерството на образованието и науката.

На първо място е класиран Факултетът по ветеринарна медицина в Лесотехническия университет.

Ветеринарната медицина в Стара Загора, която е с дългогодишни утвърдени позиции, е изместена от водещото място само с 1 точка. Причината е, че по показателите: брой на чуждестранни студенти и реализация на пазара на труда на дипломираните студенти, изостава пред Лесотехническия университет.

Тракийски университетГоляма част от завършилите ветеринарномедицинския факултет в Тракийския университет започват работа в животновъдни ферми или са наети на граждански договори и те не попадат в обсега на реализираните на пазара на труда. В него не са включени и земеделските производители, каквито стават голяма част от завършилите в университета в Стара Загора. Освен това, заплащането във фермите е чувствително по-ниско, отколкото в частните клиники за лечение на домашни любимци, обясниха от академичното ръководство на университета в Стара Загора.

Тези фактори за определяне на рейтинга на университетите не могат да бъдат повлияни от самите висши учебни заведения. Затова ректорското ръководство на Тракийския университет ще изпрати до изготвилите Рейтинговата система възражение и предложения за променя в показателите, които формират крайната оценка.

На първо място в Рейтинговата система на висшите учебни заведения в България е специалността "Животновъдство" в Тракийския университет, но то се поделя заедно катедрата в Аграрния университет в Пловдив, съобщи ректорът на университета в Стара Загора проф. д-р Иван Въшин. Той добави, че като цяло, Тракийски университет се развива и всички 15 направления бележат напредък.

Педагогиката е на второ място в страната след Софийския университет. Ръст спрямо предходната година бележат още специалностите: "Здравни грижи", "Обществено здраве", "Социални дейности" и "Електротехника".

В Рейтинговата система, заради изместването на Факултета по ветеринарна медицина от първа позиция, Тракийският университет е класиран на 9-о място в страната.

Проф. Въшин съобщи още, че Тракийски университет е единственото висше учебно заведение в страната, в което е внедрена Системата за управление на качество ISO 9001:2008, но това е показател, който не се взема предвид при изработване на Рейтинговата система.

Венета Асенова | www.infoz.bg

Теми:
24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема