Емил Христов: Местните данъци и такси в Стара Загора запазват размера си

Проектът на бюджета на Община Стара Загора за 2017 г. е близо 100 млн. лева и е аналогичен на параметрите за 2016 г. Залагаме на приоритетите, които се одобряват от гражданите и на спазване на финансовата дисциплина.

emil hristov obs stara zagora"Искам да подчертая, че Стара Загора е сред градовете в България с най-висока данъчна събираемост. По отношение на инвестиционната програма се разпростираме до степен, която можем да си позволим, но нейната рамка тепърва ще се обсъжда" - съобщи председателят на Общинския съвет Емил Христов.

През 2017 г. размерът на местните данъци и такси няма да се променя. Още миналата година кметът на Стара Загора Живко Тодоров обеща да няма повишаване на налозите и ще направим всичко възможно те да се запазят до края на мандата, заяви Емил Христов.

"Стара Загора обаче е част от България и процесите в страната влияят и на нас. Обществеността трябва да знае, че през 2016 г. бяхме принудени от собствените приходи да доплатим за някои дейности, като чистотата. Средствата, които Общината плаща на сметосъбиращата и сметоизвозващата фирма, не са увеличени, независимо от нарасналия обем дейности, но завишените европейски изисквания все повече ни притискат. Размерите на отчисленията за тон депонирани отпадъци и други нарастват стремглаво и стават непосилни за някои общини" - обясни председателят на Общинския съвет.

Сдружението на общините в България настоява за променя на финансовите параметри на отчисленията, както и правителството да поеме част от тези разходи, защото грижата за околната среда не е само ангажимент на общините. На този етап срещаме разбиране, но не и промяна, коментира Емил Христов.

"Всеки производител на стоки плаща отчисления за опаковките. Нашето предложение е част от тези средства да бъдат връщани в общините, в които реално опаковките се изхвърлят, защото местните администрации отговарят за почистването" - каза още Емил Христов.

В Община Стара Загора размерът на данъка за недвижими имоти е 1,45 промила върху данъчната оценка на имота.

Таксата за битови отпадъци за жилищните и нежилищни недвижими имоти на частни лица и жилищни имоти на юридически лица в град Стара Загора и землището на града е 1,5 промила върху данъчната оценка на имота.

За нежилищни недвижими имоти, собственост на предприятия, организации на бюджетна издръжка и други организации, фондации, юридически лица с нестопанска цел на територията на град Стара Загора, такса за битови отпадъци е 3,5 промила върху данъчната оценка на имотите.

За жилищните и нежилищни недвижими имоти, които са собственост на граждани и жилищни недвижими имоти на предприятия, организации на бюджетна издръжка и други собственици на имоти в селата на община Стара Загора, такса битови отпадъци е 4,5 промила върху данъчната оценка на имота.

За фирмените имоти в селата на общината такса за битови отпадъци е в размер на 6 промила върху данъчната оценка.

Все повече фирми обаче заявяват съдове за сметосъбиране, в резултат на което се намалява задължението им. В Община Стара Загора за съд от 210 литра се плаща годишна такса от 750 лева, а за контейнер (тип бобър) таксата е 3750 лева. При този вариант обаче се заплаща и допълнителна сума (отново за база на данъчната оценка на имота) за почистване на улици и други площи (вижте повече).

Венета Асенова | www.infoz.bg

На подобна тема