Представят проекта за „Бедечка” пред старозагорската общественост

Проектът за изменение на действащия Общ устройствен план на Стара Загора в частта за кв. „Бедечака” ще бъде представен на обществено обсъждане на 20 януари от 17:30 часа в зала „Петко Славейков” в Общината.

obshtina stara zagora dogovorЩе участват представители на общинската администрация и проектантския колектив.

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията е изработен предварителен проект за изменение на действащия Общ устройствен план и прилежащите крайградски територии в частта му за кв. „Бедечка“. Той обхваща: на север от ул. „Христина Морфова“, на юг от алея към предприятие „Труд“, на изток от ул. „Иван Вазов“ и на запад от ул. „Хан Тервел“.

Предварителният проект ще бъде изложен в Център за информация и услуги на Община Стара Загора. Всички заинтересовани лица могат да депозират своите писмени становища и предложения в деловодството на Община Стара Загора до 19 януари.

Обявлението за докладване и обществено обсъждане на проекта е публикуван на официалната страница на Община Стара Загора на 21 декември 2016 г.

www.infoz.bg