Насърчават четенето сред децата в област Стара Загора

Проектът „Детска читалня на колела” на Сдружение „Пътуващите книги на Стара Загора” събра 1963 лева чрез кампанията „Избери, за да помогнеш” на Райфайзенбанк България ЕАД. Инициативата ще стартира през пролетта.

narrativeПроектът цели да насърчи четенето сред децата в малките населени места, като им представи по атрактивен и забавен начин произведения от класическа и съвременна, българска и чуждестранна детска литература. Това ще се случи под формата на публични четения, гостуване на съвременни български детски автори, представяне и обсъждане на популярни детски книги. Проектът ще подпомогне дейността на малките читалища в област Стара Загора, които разполагат с оскъдно финансиране за обогатяване на детския си библиотечен фонд.

Всеки месец с „Детска читалня на колела“ ще се организира четене в различно населено място. Съвременни български детски писатели ще бъдат канени като гости на някои от пътуванията, за да представят свои книги. Освен четене, интересно интерактивно представяне или драматизация на детски книги, всяко събитие ще включва забавна дискусия или конкурс за рисунки (на хартия или асфалт) върху представеното произведение, с които да се установи до каква степен децата са възприели и разсъждавали върху посланията на представяната книга. На всяко събитие ще бъде предоставян награден фонд от книги за децата и читалището,или организацията домакин. Книгите ще бъдат закупувани на преференциални цени от издателства, които пожелаят да станат партньори по проекта.

www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема