Новият областен управител на Стара Загора встъпи в длъжност

Новият областен управител на Стара Загора встъпи в длъжност

Новият областен управител на Стара Загора проф. д-р Веска Шошева встъпи официално в длъжност. Тя е родена на 22 юли 1946 г. в Симеоновград. Завършила е педагогика в СУ „Св. Климент Охридски”. Защитила е докторат по педагогика в същия университет.

В него проф. д-р Веска Шошева придобива и научното си звание професор. Специализирала е специална педагогика в Москва. Има специализация по организация и управление на образованието от СУ ”Св. Климент Охридски”.

Професионалният ѝ път започва като учител в Стара Загора. След издържан конкурс започва работа в Института за усъвършенстване на учители в Стара Загора. Била е ръководител на катедра „Педагогика” и ръководител на специалност „Специална педагогика” в Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите.
По-късно е ръководител на катедра „Социални дейности” в Медицинския факултет на Тракийския университет. Има два мандата в Специализирания съвет по педагогика във Висшата атестационна комисия.

От 1999 г. и до този момент е експерт към Националната агенция за оценяване и акредитация към МС. В същата агенция в продължение на три години е била председател на Постоянната комисия по социално-правни науки и национална сигурност. Проф. Шошева е сертифициран медиатор.

Има син – Митко Шошев, който по професия е лекар. В момента той е асистент в катедрата по социални дейности в Тракийския университет.

www.infoz.bg