В Стара Загора се извършват безплатни прегледи за туберкулоза

В цялата страна, от 20 до 24 март, се провежда кампанията "Дни на отворени врати” за безплатни прегледи за диагностика и лечение на туберкулоза. Тя е по повод Световния ден за борба с болестта - 24 март.

В Стара Загора те ще се извършват в Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания на ул. Армейска" 11. Това съобщи пред журналисти д-р Мария Ангелова - областен координатор на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”. Тя уточни, че симптомите на туберкулоза са: кашлица, продължаваща над три седмици, температура до 37 - 37,2 градуса, отпадналост, бърза умора и затруднено дишане при извършване на обичайни дейности и отслабване на тялото за няколко месеца.

По време на миналогодишната кампания в специализираната болница в Стара Загора са прегледани 693 души. 20 от тях са диагностицирани с туберкулоза, при 111 души са с латентна инфекция и е предприето лечение.

Световната здравна организация насочи вниманието на правителствата и гражданското общество за обединяване на усилията за постигане на стратегията за края на епидемията от туберкулоза, включително действия за справяне със стигмата, дискриминацията, маргинализация и преодоляване на пречките за достъп до здравни грижи. През 2015 г. 10,4 милиона души са се разболели от туберкулоза и 1,8 милиона са починали от болестта. Целта е тя да бъде ликвидирана до 2013 г. Това съобщи на пресконференция зам.-директорът на Регионална здравна инспекция - Стара Загора д-р Елена Канева.

"Тенденцията в област Стара Загора е за чувствително намаляване на случаите на туберкулоза. През 2007 г. нивото на заболеваемост в област Стара Загора е 35,3 на 100 000 души, докато през 2015 г. е 15,3 на 100 000 души" - посочи д-р Канева.

През 2016 г. в Старозагорска област са регистрирани 58 случая на туберкулоза, от които 37 са белодробна туберкулоза, като 72% от са с бацилоотделяне. Случаите са регистрирани в почти всички общини, с изключение на Братя Даскалови и Опан. Засегнато е население предимно в активна възраст - между 20 и 60 г. Смъртните случаи са два - на пациенти, постъпили за лечение в термална фаза. Обхванати са 270 контактни на белодробна туберкулоза. На всички е проведен кожен туберкулинов тест на Манту. Открити са 42 лица с латентна туберкулозна инфекция, на които е проведена химеопрофилактика.

РЗИ - Стара Загора през 2016 г. и първото тримесечие на 2017 г. е осигурила на общопрактикуващите лекари и лечебните заведения достатъчно количество ваксина срещу туберкулоза (БЦЖ) и туберкулинов тест за проверка на туберкулиновата чувствителност.

От подлежащите 3040 новородени деца в област Стара Загора са имунизирани 2949 (97,00%). Неимунизирани са 91 новородени, поради временни медицински противопоказания. От подлежащите 2130 деца от 7 до 10-месечна възраст са проверени 2086 (97,93%). От установените деца без белег 242, проверени с туберкулинова проба Манту 235 (97,10%). 101 (94,39%) са обхванати с БЦЖ имунизация, останалите са отложени по временни медицински показания. На 7-годишна възраст проба Манту е проведена на 3105 деца (97,03%) от подлежащите 3200 деца. От тях 1034 са с отрицателен резултат, от които реимунизирани са 1019 (98,54%). На 11-годишна възраст проба Манту е проведена на 2898 деца (96,6%) от подлежащите 3000 деца. От тях 527 са с отрицателен резултат. Реимунизация с БЦЖ ваксина е проведена на 504 деца (95,63 %) от отрицателните. На 17-годишна възраст проба Манту е проведена на 2707 деца (90,23%) от подлежащите 3000 деца. От проведените туберкулинови проби 189 са с отрицателен резултат, от които реимунизирани с БЦЖ ваксина са 179 (94,70%).

През 2017 г. са регистрирани 7 случая на туберкулоза в област Стара Загора.

Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания (СБАЛПФЗ), РЗИ - Стара Загора и неправителствената организация ”Свят без граници” работят съвместно в борбата с туберкулозата на терен. С цел профилактика и ранно откриване на туберкулозната инфекция бяха организирани мероприятия по обхват с проба Манту на 151 лица от ромски произход, живеещи при лоши битови условия, съобщи Ганчо Илиев - председател на "Свят без граници" и член на Националния комитет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции. Той уточни, че ежедневно се работи с рискови групи за да се повиши информираността на им по отношение на туберкулозата, както и на хигиенните навици.

В пресконференцията участва и Желина Михайлова, която е патронажна сестра в Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания. Тя проследява пациентите и приема на лекарства от постъпването им в здравното заведение до финала на лечението им.

Желина Михайлова, д-р Мария Ангелова, д-р Елена Канева и Ганчо Илиев

Желина Михайлова, д-р Мария Ангелова, д-р Елена Канева и Ганчо Илиев

www.infoz.bg

На подобна тема