До 31 май се приемат документи за инвитро процедури

Община Стара Загора приема документи за финансово подпомагане на процедури по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала. В Бюджет 2017 на Стара Загора са предвидени 60 000 лева за необходимите медицински дейности.

Документация се приема всеки работен ден от 9:00 до 12:30 часа, а крайният срок е 31 май до 12:30 часа.

speakerКандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

  • да са български граждани, притежаващи постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Стара Загора през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите;
  • да са семейни двойки или във фактическо съжителство;
  • да нямат парични задължения към държавата;
  • да нямат парични задължения към Община Стара Загора – проверката се извършва служебно;
  • да са с непрекъснати здравно – осигурителни права;
  • да не са поставени под запрещение;
  • да не са криминално проявени лица;
  • да е налице доказан стерилитет (независимо с женски и/или с мъжки фактор), лечим единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF или ICSI.

Двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община - Стара Загора могат да получат финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция със средства, предвидени в общинския бюджет, съгласно Правилника, един път годишно в рамките на текущата година, при условие, че не са одобрени за финансово подпомагане от други фондове за същия период и за същата процедура.

Всички критерии и нужни формуляри може да бъдат изтеглени от сайта на Община Стара Загора, в секция Обявления на Общински съвет.

През 2016 година, общинските съветници приеха допълнения към Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция, чрез които бе дадена възможност за по-широк спектър от дейности и улесняване на достъпа до финансиране. 42 са двойките, които са получили одобрение през изминалата година.

www.infoz.bg

На подобна тема