До 31 май се приемат документи за инвитро процедури

Община Стара Загора приема документи за финансово подпомагане на процедури по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала. В Бюджет 2017 на Стара Загора са предвидени 60 000 лева за необходимите медицински дейности.

Документация се приема всеки работен ден от 9:00 до 12:30 часа, а крайният срок е 31 май до 12:30 часа.

speakerКандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

  • да са български граждани, притежаващи постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Стара Загора през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите;
  • да са семейни двойки или във фактическо съжителство;
  • да нямат парични задължения към държавата;
  • да нямат парични задължения към Община Стара Загора – проверката се извършва служебно;
  • да са с непрекъснати здравно – осигурителни права;
  • да не са поставени под запрещение;
  • да не са криминално проявени лица;
  • да е налице доказан стерилитет (независимо с женски и/или с мъжки фактор), лечим единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF или ICSI.

Двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община - Стара Загора могат да получат финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция със средства, предвидени в общинския бюджет, съгласно Правилника, един път годишно в рамките на текущата година, при условие, че не са одобрени за финансово подпомагане от други фондове за същия период и за същата процедура.

Всички критерии и нужни формуляри може да бъдат изтеглени от сайта на Община Стара Загора, в секция Обявления на Общински съвет.

През 2016 година, общинските съветници приеха допълнения към Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция, чрез които бе дадена възможност за по-широк спектър от дейности и улесняване на достъпа до финансиране. 42 са двойките, които са получили одобрение през изминалата година.

www.infoz.bgОбщина Стара Загора ще изгради парк край река Бедечка, въпреки че проведеното местно допитване няма задължителен характер

stara zagora eu grad sport
Мини Марица-изток ЕАД