Община Стара Загора провежда местен референдум за терена около река Бедечка. Кога и с какъв въпрос?

Общинският съвет на Стара Загора реши да бъде проведен местен референдум за бъдещето на картал "Бедечка" и възможността на тази територия да се изгради парк. Референдумът ще се проведе на 18 юни 2017 г.

Ето въпросът, на който жителите на общината ще трябва да отговорят с Да или с Не.

Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал "Бедечка" по редана на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията при граници: от изток - бул. "Хан Тервел"; от запад - ул. "Иван Вазов"; от север - алеята към предприятие "Труд" и от юг - ул. "Христина Морфова"? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк за сметка на бюджета или активите на Община Стара Загора.

Приемането на въпроса за референдума беше съпътствано с изказвания, предложения и коментари. Въпреки че този въпрос има финансови измерения, беше заявено, че провеждането на местно допитване по него е законосъобразно. Формулировката на въпроса цели да не прави внушения или да предопределя отговора.

Предстои провеждане на разяснителна кампания. Част от нея ще бъдат и финансовите обосновки за това колко би струвало на старозагорци изграждането на квартала и колко обособяването на терена и изграждането на парк. Кметът на Стара Загора Живко Тодоров заяви, че всеки, който желае, може да се включи в нея, като предложи идеи за информационни материали, лога и други, с които всяка от страните да защити позицията си.

Решението за провеждане на местен референдум в Стара Загора беше взето с 44 гласа „за“ при гласуването.  Само предложение беше на съветници, които са представители на почти всички политически партии в Общинския съвет.
 
„Става дума за парцел с площ от близо 300 дка. Нека бъдем конструктивни и да работим в интерес на хората. Провеждане на референдум е най-демократичният начин за решаване на въпроса за "Бедечка" - каза по време на обсъждането на предложението кметът на Стара Загора Живко Тодоров. - Казусът е тежък – противопоставя хората, а Общината трябва да защити по законен начин интересите на обществото. Единственият законен път, през който може да се мине, за да се направи парк там, е промяна на Общия устройствен план, законът казва, че до 15 години след това, трябва да бъдат отчуждени частните имоти. Това е процедурата и ние не може да избягаме от нея. Редно е, когато говорим за ресурс на Общината, да бъде чуто мнението на старозагорци - подчерта кметът. - 27 години се борим да има гражданско общество, а провеждането на референдум е израз точно на това - демократичното решаване на проблем. Ако въпросът за „Бедечка“ не е достатъчно важен, то тогава кой е? Аз нямам претенцията да говоря от името на града ни, нито 20 - 30 души имат право на това, защото дебатите тук не са допитване до 170-те хиляди старозагорци. Не може да решим с Общинския съвет проблеми, които датират от 90-те години. Всички ние сме граждани на Стара Загора, отговорното действие е да бъдат питани хората. Нужно е внимателно, прозрачно отношение, а не прехвърляне на отговорност“ - допълни Живко Тодоров.

„Тук страните не са две – много повече са. Всички ние, като общински съветници, сме избрани да защитаваме обществения интерес, а чрез референдум ще направим точно това. Стремяхме се въпросът да е максимално ясен и се надявам информационната кампания да бъде широка, защото сложността на ситуацията е налице. Категорично съм против опитът да бъде политизиран подобен казус“. Така мотивира предложението направено от съветниците Николай Диков, водач на най-многобройната група в ОбС, по време на дебатите в залата.

С 40 гласа „за“ беше приет и доклада на създадената по време на мартенското заседание на ОбС Временна комисия от общински съветници. Нейна задача беше да се изработят варианти за решение на проблема, свързан с Предварителен проект за изменение на Общия утройствен план и последваща изработка на Подробен устройствен план в обхват кв./парк „Бедечка“ в граници, които са посочени в решение на Общински съвет №1069/2013 г. и съгласно приложено техническо задание.

Bedechka referendum 01

Bedechka referendum 03

Проект на макет на бъдещия квартал "Бедечка"

Bedechka referendum kvartal

www.infoz.bg