Безплатна лекция по Andorid програмиране ще се проведе в Стара Загора

Безплатната лекция "Въведение в Android програмирането" ще се проведе на 2 май от 19:00 часа в споделеното работно пространство Zaralab (бул. "Княс Александър Батенберг" № 28) в Стара Загора.

androidТова е втората тематична лекция за Android програмиране, като крайната цел на организаторите е да достигнат до цял обучителен курс след поредица въвеждащи събития по темата.

Лектор е Владимир Радков. Занимава се с програмиране от 10 години. Завършил е магистър по Компютърни системи и технологии в Технически Университет - София и от три години работи в eDynamix България, офис Стара Загора като Android програмист.

По време на лекцията ще бъдат разгледани:

 • Запознаване с ImageView view
 • Създаване на custom Drawable за фон на Button view
 • Създаване на custom Drawable за фон на Layout view
 • Запознаване с gradient на цветове, закръгляне на view и border на view
 • Представяне на Activity life cycle
 • Представяне на Activity stack
 • Затваряне на Activity и използване на флагове за отваряне на съществуващо Activity
 • Представяне на ToggleButton view
 • Проверяване на isChecked за ToggleButton view
 • Преглед на променливи
 • Представяне на if условие и неговите else if и else разновидности
 • Запознаване с оператори за сравнение
 • Запознаване с логически оператори.

Препоръчва се всички участници да си носят компютър.

 

www.infoz.bg

На подобна тема