Национален дебат за Общата селскостопанска политика ще се проведе на Старозагорските бани

Национален дебат за Общата селскостопанска политика ще се проведе на Старозагорските бани

Национален земеделски форум – Обща селскостопанска политика след 2020 г.“ ще се проведе на 18 май в хотел "Калиста" на Старозагороските бани. В него ще участват над 29 браншови организации от различните селскостопански направления.

Конференцията се организира по инициатива на Асоциацията на земеделските производители в България.

Форумът на земеделската общност е първият от поредицата дискусии за изготвянето на единна българска позиция по бъдещата Общата селскостопанска политика. Основна задача на предстоящите дебати е обединение на агросектора по основните приоритети, около които трябва да се формира позицията на България за визията на ОСП след 2020 г.

Участие ще вземат министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" Живко Живков и председателят на Парламентарната комисия по земеделие Десислава Танева.

В рамките на срещата браншовите организации ще представят своите мнения и становища по ключови теми от следващия програмен период и ще споделят информация за позициите на свои колеги от други държави членки на ЕС с цел идентифициране на потенциални съмишленици в защита на определени интереси. Участниците ще представят и своите отговори и предложения по въпросника на Европейската комисия относно целите и принципите на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. и модернизацията на текущата ОСП ‎2014 - 2020.

„Земеделската общност в България демонстрира готовност за активни действия и работа в определянето и отстояването на националните интереси при оформянето на Европейската политика за сектор земеделие след 2020. Настоящият момент е стратегически, защото решенията, които предстои да бъдат взети през 2017 и 2018 г. ще предопределят развитието на сектора след 2020“. Очакваме събитието да провокира голям интерес и при следващи дискусии да се включат и други браншови организации и експерт - заяви Таня Дъбнишка, изпълнителен директор на АЗПБ.

„Надявам се, че решенията, които бъдат взети по време на Националния земеделски форум ще бъдат възприети впоследствие от страна на държавната администрация“ - каза Светослав Русалов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

„Българска асоциация „Биопродукти“ (БАБ) ще участва активно в дискусията. Като биопроизводители сме убедени, че ние фермерите трябва да определим бъдещето на селскостопанската политика. Очаквам конструктивен дебат с участието на новото ръководство на МЗХ и в частност Румен Порожанов. Разчитаме, че той ще сложи ред в отношенията между МЗХ и ДФЗ“ - коментира срещата Албена Симеонова, председател на БАБ.

„Срещата е изключително важна, защото практиката доказа, че съгласуваната посока с браншовите организации е вярната посока. В този смисъл се надявам, че взетите решения ще се превърнат в ключ за решаване на наболели проблеми и за набелязване на следващи успешни мерки от ПРСР“ - заяви Мариана Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите.

Списък на организациите, които ще участват на Национален земеделски форум – ОСП след 2020.

 •  Асоциация на земеделските производители в България
 • Национална асоциация на зърнопроизводителите
 • Българска асоциация биопродукти
 • Национален съюз на говедовъдите в България
 • Добруджански овощарски съюз
 • Съюз на овощарите в България
 • Съюз на оризопроизводителите в България
 • Национална асоциация на тютюнопроизводителите 2010 г.
 • Национална асоциация на картофопроизводителите
 • Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция
 • Обединени Български животновъди
 • Сдружението за биологично пчеларство
 • Национален съюз на земеделските кооперации в България
 • Асоциация на свиневъдите в България
 • Съюз на птицевъдите в България
 • Националният браншови съюз на хлебарите и сладкарите
 • Асоциация на млекопреработвателите в България
 • Съюз на българските мелничари
 • Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България
 • Асоциация на месопреработвателите в България
 • Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
 • Федерацията на независимите синдикати от земеделието
 • Институт по аграрна икономика
 • Балкански аграрен институт
 • Българската асоциация на търговците на агротехника
 • Българската асоциация на собствениците на земеделски земи
 • www.infoz.bg

 

На подобна тема