Започна разяснителната кампания за референдума за Бедечка

Започна разяснителната кампания за референдума за Бедечка

От 18 май започва информационната кампания във връзка с предстоящия местен референдум за съдбата на Бедечка в Стара Загора, който ще се проведе на 18 юни, с решение на Общинския съвет в областния град. Въпросът, на който ще отговарят старозагорци, е:

„Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал Бедечка, по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията, при граници: от изток – бул. „Хан Тервел“, от запад – ул. „Иван Вазов“, от север – алеята към предприятие „Труд“ и от юг – ул. „Хр. Морфова“? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк за сметка на бюджета или активи на Община Стара Загора.“

Информационната кампания за референдума приключва на 16 юни 2017 г.

По Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) Община Стара Загора извършва организационно-техническата подготовка, която включва осигуряване на бюлетини, пликове, протоколи, урни, помещения за гласуване и т.н. Финансовите средства за произвеждане на местния референдум са за сметка на общинския бюджет. Общината отпечатва информационен лист с въпроса и мотивите за произвеждането на референдума, по предложение на групата от 36 общински съветници, представители на различни политически партии в Общински съвет Стара Загора. Той ще бъде разпространен на достъпни места и места, определени за агитация, както и чрез средствата за масова информация.

mesten referendum bedechka stara zagoraОпределени са помещенията, които могат да се ползват безплатно за провеждане на информационна кампания, за времето от 9:00 до 21:00 часа. Пълният списък и други подробности са публикувани на официалния сайт на Община Стара Загора

Със заповед на кмета Живко Тодоров са определени и местата, на които могат да бъдат поставяни агитационни материали. 

За гласуване на референдума в община Стара Загора се разкриват 208 избирателни секции, с общо 1040 членове на СИК. Секционните избирателни комисии са съставени от петима членове.

www.infoz.bg

 

Теми: