Рядък вид птици летят над Стара Загора

Любителите на дивите птици и защитниците на природата от Стара Загора вече могат да се наслаждават на представителите на изключително редкия вид белошипи ветрушки, които от вчера летят в небето над града.

белошипа ветрушкаПтичките са излюпени във волиерите на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани и са част от дейностите по проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE 11 NAT/BG/360. След като престояха известно време във волиера в Центъра, вчера птиците бяха освободени. Тази методика е пилотна за района и се използва от Зелени Балкани за втори път в България, след успешното ѝ приложение в Сакар, където благодарение на усилията на организацията видът беше върнат след близо 50-годишното му изчезване от фауната на страната.

Белошипите ветрушки са дребни соколчета, които се хранят предимно с насекоми, дребни влечути и бозайници. Те са изключителен помощник на селските стопани в борбата с вредителите, като скакалци, щурци, попови прасета, мишевидни гризачи. Изчезнали предимно заради интензивното земеделие, развито в България в средата на миналия век, сега тези птици са отново в небето на България. А Стара Загора има шансът да бъде сред малкото места у нас, където видът може да бъде наблюдаван.

www.infoz.bg (Снимка: Зелени Балкани)

Теми:
24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24