EVN събира принудително 3,2 млн. лева от Университетската болница в Стара Загора

EVN България Електроснабдяване предприема действия за принудително събиране на милионните задължения за неплатена електрическа енергия на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ в Стара Загора, съобщиха от енергийната компания.

Отчитайки специфичния предмет на дейност на лечебното заведение, компанията няма да прекъсне снабдяването с електроенергия, каквато е практиката спрямо всеки друг неизряден длъжник, но ще предприеме запор на банкови сметки и други вземания.

umbalОбщата сума на задълженията, които се трупат от 2013 г. до настоящия момент, възлиза на 3,2 милиона лева, включително с обезщетение за забава, законна лихва и разходи по съдебни и изпълнителни производства. Действията на компанията са последица от пет влезли в сила съдебни решения, с които задълженията на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ са установени по основание и размер, но не са заплатени.

От 2013 г. насам EVN България Електроснабдяване полага целенасочени усилия към разрешаване на ситуацията по доброволен начин. Реализирана беше обширна кореспонденция, бяха проведени множество срещи, както с всяко едно от назначаваните през годините ръководства на болницата, така и с представители на Министерство на здравеопазването, Министерство на финансите, Областна администрация Стара Загора, на Община Стара Загора и други институции. С болницата бяха сключвани спогодби за разсрочване на задълженията, като за последната от 03.05.2016 г. за съжаление лечебното заведение също не спазваше уговорените погасителни планове. Спорадично заплащаните суми не бяха достатъчни да покриват дори и текущите задължения за доставена електрическа енергия.

За съжаление и последният опит за доброволно уреждане на задълженията остана без резултат. Поради това EVN България Електроснабдяване е принудено да пристъпи към предвидените в закона способи за принудително събиране на задълженията по образуваните срещу болницата изпълнителни дела.

Милионните задължения на болницата я правят най-големият длъжник на EVN България Електроснабдяване. Като такъв тя вече представлява сериозен риск за финансовата стабилност на компанията и за нейната възможност да обслужва качествено 1,5 милиона клиенти в Югоизточна България, включително и за обезпечаване на сигурността на доставките на електрическа енергия.

www.infoz.bg

На подобна тема