Ограничава се ползването на питейна вода в община Стара Загора

Община Стара Загора предприе ограничителни мерки за пестене на питейната вода в населените места, заради настъпилите горещини и липсата на достатъчно валежи. По места има опасност от въвеждане на водни режими заради недостиг на водния ресурс.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров призовава жителите на областния град и селата на територията на общината да пестят питейната вода и да не я потребяват за поливане на зелени площи и зеленчукови градини. До всички кметства в общината са отправени предупреждения да бъде ограничено разходването на питейна вода. За това настояват в писмо до администрацията от „ВиК“ ЕООД Стара Загора. Съгласно чл. 2 а от Закона за водите и чл. 4, ал. 2 от Наредба №4/14.09.2004 г., ползването на водата за питейно-битови нужди от населението е с предимство пред ползването ѝ за други цели.

За да се избегне въвеждането на воден режим е необходимо да се ограничи използването на питейна вода за поливане, миене на улици, тротоари и т.н.

От ВиК - Стара Загора предупреждават, че ще извършват внезапни проверки на потребителите от населените места с най-голям дефицит на воден ресурс и чести оплаквания за недостиг на вода. При констатиране на нарушения и незаконно ползване на питейна вода ще бъда предприемани наказателни мерки, съгласно действащото законодателство.

garden hose 413684 1280

www.infoz.bg

На подобна тема

Най-четеното от последните дни