традиционния есенен панаир Стара Загора

Община Стара Загора предлага на търговците участие в традиционния есенен панаир

Традиционният старозагорски есенен панаир ще се проведе от 28 септември до 5 октомври 2017 г. включително. Той ще бъде разположен на ул. “Иван Вазов“, северно от ул. “Радецки“, до ул. “Хан Аспарух“, както и в югозападната част на парк „Загорка“.

Заявления за участие в панаира ще се приемат от 8:30 часа на 12.09.2017 г., до 17:30 часа на 20.09.2017 г., в сградата на Административно бюро „Изток“, ул. “Ангел Кънчев“ № 70. Разрешенията за временно поставяне на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане по време на панаира ще се издават в Община Стара Загора по реда на постъпването на заявленията и до запълване на местата по схемата, утвърдена от главния архитект и след представяне на следните документи:

  • заявление за участие по образец;
  • удостоверение за липса на данъчни задължения по чл.87, ал.6, издадено от НАП не по-рано от 30 дни от датата на подаване на документите;
  • декларация за липса на задължения към Община Стара Загора към датата на подаване на заявление за участие;
  • за производители – удостоверение от Камарата на занаятчиите;
  • за атракционни съоръжения - сертификат за произход на съоръженията, технически паспорти за съоръженията, ежегоден технически преглед, сключен договор с лицензирана фирма, която извършва контрол при всяко построяване на съоръженията;
  • квитанция за платена пълна такса за 8 дни за участие в панаира за заявената квадратура по подаденото заявление.

На територията на панаира е разрешено разполагането на атракционни съоръжения, произведения на художествените занаяти, обекти за продажба на захарни изделия, детски играчки и скара-бира.

Забранена е продажбата на алкохол с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 6% vol., тютюн и тютюневи изделия, промишлени стоки (дрехи, обувки, одеяла, килими, текстилни изделия, продукти на химическата промишленост и др.), птици и животни, съобщават от пресцентъра на общината.

 

www.infoz.bg