обучение за магистърска степен по топлоенергетика

В Стара Загора се въвежда обучение за магистърска степен по топлоенергетика

Катедрата по топлоенергетика и ядрена енергетика в Техническия университет в София ще провежда изнесено обучени в Стара Загора по специалността "Топлоенергетика", стана ясно на пресконференция в Община Стара Загора.

Така ще се отговори на потребностите на топло-електрическите централи "Марица изток 2", "КонтурГлобал Марица изток 3" и "Ей И Ес Гълъбово", които са партньори по проекта заедно с Община Стара Загора. В пресконференцията участваха кметът Живко Тодоров, зам.-кметът Иванка Сотирова, представители на централите и деканът на катедрата топлоенергетика и ядрена енергетика в Техническия университет проф. Тотьо Тотев.

"Единствено в Стара Загора ще се извършва изнесено обучение по образователно-квалификационна степен магистър "Топлоенергетика". Искаме да стимулираме желаещите да работят в енергийния сектор. Завършилите изравнително обучение ще могат да кандидатстват за стипендиантската програма на ТЕЦ „Марица изток 2” за записване в магистърската програма "Топлоенергетика". Класирането и възможността след това за работа в ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД ще бъдат обвързани с успеха от обучението, като търсим най-добрите кадри” - каза на пресконференция Диян Димитров – член на Съвета на директорите на държавната топло-електрическа централа.

В проекта ще могат да се включат всички, които са придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по следните технически науки: Машинно инженерство; Електротехника, електроника и автоматика; Комуникационна и компютърна техника; Енергетика; Транспорт, корабоплаване и авиация; Материали и материалознание; Архитектура, строителство и геодезия; Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми; Металургия; Химични технологии; Биотехнологии; Хранителни технологии; Общо инженерство, както и по природните науки: Физически науки; Химически науки; Математика; Информатика и компютърни науки.

Занятията ще се провеждат в IV ОУ „Кирил Христов“ в Стара Загора, по специално изготвен график и на модулен принцип – три пъти по две седмици в рамките на един семестър. Срокът за провеждане на изравнителното обучение ще е една година, а на магистърската програма – година и половина. Лекциите ще се водят от екип от водещи преподаватели в областта на топлоенергетика от Технически университет – София. Основните дисциплини, които ще се изучават, са: Математическо моделиране и оптимизация; Системи и устройства за опазване на околната среда в топлоенергийни обекти; Енергопреобразуващи технологии и системи; Промишлена топлоенергетика; Топлотехнически изпитания на съоръжения в ТЕЦ; Експлоатация на ТЕЦ; Системи за мониторинг и управление в електроцентралите; Икономика и мениджмънт на ТЕЦ; Системи и агрегати в газотурбинни ТЕЦ.

Желаещите да се включат в образователния проект трябва да представят оригинали и копия на дипломите си за средно и висше образование, попълнена молба-образец, която може да се получи в IV ОУ „Кирил Христов“ или да бъде изтеглена от интернет страницата на „Енергомашиностроителен факултет“, и квитанция за платена такса от 30 лева за разглеждане на документите, уточни проф. Тотев.

Срокът за подаване на документи в сградата на училището е от 25 до 29 септември 2017 г. Документи ще се приемат и в катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика“, кабинет 2348 в Технически университет – София, в периода 15 септември6 октомври 2017 г. Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 10 октомври, а началото на учебната година ще започне на 16 октомври.

Семестриалната такса е 925 лева.

magistar toploenergetika 01

magistar toploenergetika 02

www.infoz.bg

На подобна тема