Започва ремонт на детски и спортни съоръжения в Стара Загора

Започва ремонт на детски и спортни съоръжения в Стара Загора

Комисия от длъжностни лица, определена от кмета Живко Тодоров, извърши проверка на състоянието, техническата изправност и безопасността за експлоатация на повече от 200 спортни и детски съоръжения за игра на територията на община Стара Загора.

Проверката обхвана територията на детските площадки, спортните обекти – стадиони, паркове, игрища и съоръжения към тях в Стара Загора и населените места от общината, спортните и детски съоръжения за игра на територията на училища, детски градини и детски ясли в малките населени места.

Комисията с председател инж. Ангел Стоманярски – началник на общинския отдел „Контрол по строителството“ е констатирала липса на елементи от оградите, износена ударопоглъщаща настилка, скъсани баскетболни кошове, скъсани телени огради зад футболни врати, скъсани врати за футбол и износени играчки по площадките. Предстои да бъде изготвен график за ремонтите, за да бъдат отстранени неизправностите, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Най-честите неизправности по детските площадки и спортни съоръжения в града са счупените огради, износени настилки и играчки за ремонт.

www.infoz.bg

Теми: