Жени от ромски произход и без здравни осигуровки ще преминат профилактични прегледи

Жени от ромски произход и без здравни осигуровки ще преминат профилактични прегледи

500 мамографски изследвания на лица от ромски произход, или със затруднен достъп до здравни услуги, ще бъдат извършени в общините Казанлък, Николаево и Гурково, съобщи на пресконференция директорът на Регионална здравна инспекция - Стара Загора д-р Златина Нанева.

Те са в рамките на Националния план за действие към Националната стратегия за интегриране на ромите. Целевата група са жени над 35-годишна възраст.

Гинекологични прегледи ще бъдат направени също на 500 души. Специалисти от Регионална здравна инспекция - Стара Загора провеждат и разяснителни кампании, за да запознаят ромското население със следната тематика с подобряване на здравната помощ на децата и новородените и повишаване на здравната култура.

Профилактичните прегледи и здравно-образователните сесии се организират и провеждат съвместно със сдружение „Свят без граници”.

С флуорографски прегледи са обхванати около 400 лица в общините Гурково и Николаево. В момента резултатите от изследванията се обработват и ще бъдат съобщени за предприемане на лечение при необходимост.

През август 2017 г. в област Стара Загора започна изследване на рискови групи сред населението (употребяващи венозно наркотици и мъже, правещи секс с мъже). Целта на работното задание е извършване на превантивни дейности сред групите с най-висок риск, чрез предоставяне на нископрагови услуги за ограничаване на трансмисията на заболяванията сред най-уязвимите групи от населението.

Към момента от Регионална здравна инспекция - Стара Загора са консултирани и изследвани за ХИВ и сифилис 101 лица, употребяващи венозно наркотици и 109 лица, правещи секс с мъже.

Дейностите се осъществяват с тясно сътрудничество и партньорство с НПО "Свят без граници" и Сдружение "Самаряни".

От началото на годината до момента в Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН при Регионална здравна инспекция - Стара Загора са преминали 1203 души. Констатиран е един ХИВ позитивен, един с хепатит В, 39 души с хепатит С, като по-голямата част от тях употребяват венозно наркотици, и 5 души със сифилис. Спрямо предходни години, случаите на ХИВ позитивни намаляват.

Венета Асенова | www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема