Първата национална среща на консултантите по библиотерапия ще се проведе в Стара Загора

Първата национална среща на консултантите по библиотерапия ще се проведе в Стара Загора

Първата национална среща на консултантите по библиотерапия ще се проведе на 24 и 25 октомври в Регионална библиотека „Захарий Княжески”. Основните цели на форума са да се представят иновациите в областта на библиотерапевтичното консултиране.

Ще бъдат споделени добри практики и опит, както и идеи за бъдещото развитие на библиотерапевтичното консултиране в България.

Организатори на форума са Регионалната библиотека в Стара Загора, Българска библиотечно-информационна асоциация, Фондация „Глобални библиотеки – България” и Фондация „Институт за съвременна психология”. Срещата е отворена както за консултанти по библиотерапия, така и за всеки, който работи или проявява интерес към темата.

Проектът „Обучение на библиотекари за предоставяне на иновативна услуга за приемни родители, деца и семейства в риск” на Регионална библиотека „Захарий Княжески”, финансиран през 2015 г. от Фондация „Глобални библиотеки – България“, постави основите на библиотерапевтичното консултиране в България. Като резултат от този проект през 2016 г. фондацията издаде първият Наръчник за консултанти по библиотерапия (библиотекари).

В национален мащаб има сертифицирани над 150 консултанти по библиотерапия чрез Центъра за продължаващо образование на библиотекари към Българската библиотечно-информационна асоциация. Така основите на библиотерапевтичното консултиране у нас са поставени. Обучените досега библиотекари в метода на библиотерапията вече провеждат първите си консултации и през личния си опит се убеждават, че библиотерапията е един изключително достъпен и работещ метод за подкрепа.

По време на форума над 50 библиотекари от обществени и училищни библиотеки от страната, книжари, университетски преподаватели и представители на НПО сектора ще изслушат доклади, свързани с тенденциите, развитието или прилагането на библиотерапията в страната и чужбина, ще споделят опит и дискутират работа с конкретни случаи и работа с групи от деца или възрастни.

Материалите от срещата ще бъдат публикувани на сайта на Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора и в сборник.

www.infoz.bg

Теми: