Младежи ще обсъждат как България да стане по-добро място за живот и работа

Младежи ще обсъждат как България да стане по-добро място за живот и работа

Шестата регионална годишна конференция на тема „За да живеем и работим в България” ще се проведе на 23 ноември от 9:30 часа в конферентна зала на Международен младежки център в Стара Загора.

Събитието е насочено преди всичко към активни млади хора от региона. Те ще имат възможност в тематични работни групи да дискутират какво трябва да се промени и какво самите те могат да сторят, за да бъде за тях страната ни по-добро място за живот и работа, съобщиха от Областният информационен център - Стара Загора.

Модератори на групите ще бъдат също млади хора с интерес към съответните теми: образование и квалификация; културна среда и културна идентичност; жизнена среда; трудова реализация. Ще участват и младежи от Европейска доброволческа служба, работещи в Стара Загора, както и успели млади българи, завърнали се в страната след обучение и/или работа в чужбина, които ще споделят опит за успешни инициативи в други европейски страни.

Работна група, посветена на европейските младежки политики, ще събере представители на общини, институции и организации, ангажирани с темата. Йонас Агдур, председател на УС на Европейската асоциация на младежките центрове и сдружението на младежките центрове в Швеция ще представи опита на Швеция и приоритетите на Европейския съюз в тази сфера.

Ще бъдат изведени инициативи и дейности, които младежите сами могат да реализират. Те ще бъдат представени на местните власти и могат да поставят началото на нови съвместни дейности за създаване желаните условия за живот и работа на младите хора у нас.

Областният информационен център – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Партньори на конференцията са: Международен младежки център, Център за подкрепа на личностното развитие и Център за европейски инициативи.

www.infoz.bg