Сдружение Самаряни открива зала за терапевтична работа с деца

Сдружение "Самаряни" открива зала за терапевтична работа с деца

Сдружение "Самаряни" открива зала за терапевтична работа с деца на 30 ноември от 11:00 часа. Тя е реконструирана и обзаведена благодарение на финансовата подкрепа на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД, в партньорство с Община Стара Загора.

Една от най-ранните и основни програми, по които организацията развива своята дейност, е Програма “Закрила и подкрепа на жертви на насилие”. Тя стартира през 2004 г. с разкриването на най-големия в страната Кризисен център “Самарянска къща”. Година по-късно, към него започва обособяването и функционирането на две допълнителни звена, които понастоящем вече са част от Консултативно-информационен център “Самаряни” (КИЦ), създаден също в рамките на дейността на тази програма.

Днес той обединява в себе си няколко различни звена, които се развиват в отговор на необходимостта от предоставяне на социални услуги на лица, които се намират в рискова ситуация, станали са жертва или свидетели на оказано насилие или трафик, но не се налага за тях да се извършва настаняване в заведение.

В рамките на дейността на Консултативно-информационен център “Самаряни” стартира разработването и прилагането в практиката на цялостна Терапевтична програма за работа с деца за справяне с насилие, която включва провеждане на терапевтични групи за деца - “Изиграй насилието!” и специализирани занятия по превенция - “НЕнасилие в моето училище!”.

www.infoz.bg

Най-четеното от последните дни