Оградата на Второ основно училище е потенциално опасна

Оградата на Второ основно училище е потенциално опасна

Проблемите с подпорната стена и наклонената ограда на Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ ще обсъдят на среща, организирана от Община Стара Загора и Второ основно училище, родители и граждани.

Тя ще се проведе на 5 декември от 17:30 часа в зала „Петко Славейков“ в Община Стара Загора.

В констативен протокол от 11 юли 2017 г. на комисия, назначена със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров, са направени следните констатации: по южната граница на имота на Второ основно училище „П.Р.Славейков има ограда с подпорна стена с височина от 1,20 до 2,00 метра, върху която има ажурна част. Оградата е наклонена към тротоара и има пукнатини, с което представлява заплаха за минувачи и учащи. В южния участък е и главният вход към двора и училището. Пукнатините са получени от корените на 9 дървета, засадени преди около 40 години в близост до оградата, което не отговаря на изискванията за отстояния на дървета от регулационна граница на имот. За растителността в имота има изготвено експертно становище и фитосанитарна оценка за състоянието на съществуващата растителност, съобщиха от пресцентъра на Общината.

На основание направените констатации и съгласно чл. 195, ал. 1 от ЗУТ, комисията предлага: да се извърши изсичането на 9 броя дървета и премахване на корените им; да се възложи проект и да се изгради нова ограда с подпорна стена по южната граница на имота на училището.

Към момента е възложен проект за „Подпорна стена и ограда по южната граница на училището, който е внесен за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство към Министерство на културата, тъй като Второ основно училище е паметник на културно-историческото наследство от местно значение и попада в обхвата на археологически резерват „Августа Траяна“.

www.infoz.bg

Теми:

Светът

България влиза в механизма ERM-2, предварителен етап за приемане на еврото като валута през следващите 3 години. Заедно с България решението е взето и за Хърватия. Този ход проправя пътя за първото разширяване на еврозоната след 2015 г., когато Литва се присъедини към валутния блок, който сега има 19 членове

* * *
Европейските депутати отхвърлиха с голямо мнозинство всички поправки, внесени от българските евродепутати и техни колеги от други страни по пакета „Мобилност“. С това той е приет на второ четене и става официален закон. Преходният период преди пакетът окончателно да влезе в сила е година и половина. След това камионите трябва да се връщат в страната, в която е регистрирана фирмата, на 8 седмици, а водачите - на 4 седмици

На подобна тема

Най-четеното от последните дни